ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ''' หรือ อพท. เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] สังกัด [[สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]] จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124528.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 49ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546</ref> ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/044/T_0004.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562</ref>
 
ปัจจุบันองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารทิปโก้ ชั้น 31 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงพญาไท [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์