ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการตอบคำถามได้ แต่ว่าเราจะเรียนเชิญไปยังหน้าพูดคุยของบุคคลต่อไปนี้
# ผู้ได้รับสิทธิหรือเคยได้รับสิทธิผู้ดูแลหรือสิทธิอื่นที่เกิดจากการเลือกตั้ง เช่น ArbCom, CheckUser ในวิกิพีเดียภาษาไทยรวมถึงโครงการพี่น้อง
# [[วิกิพีเดีย:รายชื่อชาววิกิพีเดียตามจำนวนการแก้ไข]] (เฉพาะ 100 อันดับแรกที่ยัง active อยู่)
ท่านสามารถส่งคำเชิญชวนต่อไปได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
 
46,311

การแก้ไข