ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 สายคลองด่าน - บางบ่อ''' เป็นทางหลวงที่อยู่ในเขต[[อำเภอบางบ่อ]] [[จังหวัดสมุทรปราการ]] ผ่านตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพรียง และตำบลบางบ่อ มีแนวสายทางเริ่มจาก[[ถนนสุขุมวิท]]กิโลเมตรที่ 58 สิ้นสุดที่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34]] (บางนา-หนองไม้แดง) กิโลเมตรที่ 27 ระยะทางรวมประมาณ 9.5 กิโลเมตร ถนนสายนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง มีชื่อเรียกดังนี้
 
{{กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย|ความยาว-กม=9.5|length_notes=7.822 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง|ชื่ออื่น=ถนนปานวิถี,ถนนรัตนราช|ต้นทาง={{ป้ายทางหลวง|H|3}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3|ถ.สุขุมวิท]] ใน [[อำเภอบางบ่อ|อ.บางบ่อ]] [[จังหวัดสมุทรปราการ|จ.สมุมรปราการ]]|ปลายทาง={{ป้ายทางหลวง|H|34}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34|ถ.เทพรัตน]] ใน [[อำเภอบางบ่อ|อ.บางบ่อ]] [[จังหวัดสมุทรปราการ|จ.สมุทรปราการ]]|หมายเลข=3117|แยกสำคัญ={{ป้ายทางหลวง|H|3268}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268|ถ.เทพารักษ์]] ใน [[อำเภอบางบ่อ|อ.บางบ่อ]] [[จังหวัดสมุทรปราการ|จ.สมุทรปราการ]]
{{ป้ายทางหลวง|H|3413}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3413|ถ.เลี่ยงเมืองบางบ่อ]] ใน [[อำเภอบางบ่อ|อ.บางบ่อ]] [[จังหวัดสมุทรปราการ|จ.สมุทรปราการ]]}}
 
=== ถนนปานวิถี ===
511

การแก้ไข