ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:พระราชวงศ์กัมพูชา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นันโด
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริกิธ
** หม่อมจ้าหญิงนโรดมแกว รัศมีโปนิตา
** หม่อมจ้าหญิงนโรดม รัศมีเขมมุนี
----
* [[สมเด็จกรมขุนนโรดม สิริวุธ]]
* [[พระองค์เจ้าหญิงสีสุวัตถิ์ นารีปุงา]]
<center><div style="clear: both; width: 100%; padding: 0; text-align: left; border: none;" class="NavFrame">
<div style="background: #f0eeff; text-align: center; border: none" class="NavHead"><small>พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น</small></div>
<div class="NavContent" style="display:none;">
* [[สมเด็จกรมขุนนโรดมสีสุวัตถิ์ สิริวุธพงศ์นารี มุนีพงศ์]]
* [[พระองค์เจ้านโรดม ปรียาโสภณ]]
----
* [[สมเด็จกรมขุนพระองค์เจ้าหญิงสีสุวัตถิ์ สิริรัฐนารีปุงา]]
<div style="float:right">{{tnavbar|พระราชวงศ์กัมพูชา}}</div>
|}
33

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์