ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8195928 โดย Pongsak ksmด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8195928 โดย Pongsak ksmด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
== การทำงาน ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นนักธุรกิจ เคยเป็นสมาชิก[[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]] ต่อมาเป็นสมาชิก[[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]] และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/296/1.PDF พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี], '''[[ราชกิจจานุเบกษา]]''', เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]].</ref>
สร้างวาทกรรมโง่ๆ เลียตีนเผด็จการ
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
13,698

การแก้ไข