ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== นักแสดง ==
{| class="wikitable"
=== พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 ===
|-
* [[สินจัย เปล่งพานิช]] เป็น '''ปานรุ้ง'''
! ปี !! พ.ศ. 2544 !! พ.ศ. 2545 !! พ.ศ 2550 !! พ.ศ 2562
* [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]] เป็น '''เกื้อ'''
|-
* [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]]เป็น '''วาสุเทพ'''
| '''แสดงที่''' || [[ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ]] || colspan = "3" align = "center" | [[รัชดาลัย เธียเตอร์]]
* [[กลศ อัทธเสรี]]เป็น '''ชูนาม'''
|-
* [[ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์]] เป็น '''ปานเทพ'''
| '''ผู้สร้าง''' || [[ซีเนริโอ]] || colspan = "2" align = "center" | [[เอ็กแซ็กท์]] - [[ซีเนริโอ]] || [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]]
* [[อรรถพร ธีมากร]] เป็น '''ปรก'''
|-
* [[สุธาสินี พุทธินันท์]] เป็น '''ปานวาด'''
| '''บทการแสดง''' || กษิดินทร์ แสงวงศ์ || กษิดินทร์ แสงวงศ์ || กษิดินทร์ แสงวงศ์<br>ตรึงตา โฆษิตชัยมงคล ||
* [[กิตติ บูลสถาพร]] เป็น '''ปกรณ์'''
|-
* [[จีรนันทน์ เศวตนันท์]] เป็น '''คมขวัญ'''
| ''' ผู้กำกับการแสดง ''' || colspan = "4" align = "center" | [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]]
* [[ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์]] เป็น '''วิรินทร์'''
|-
* [[นีรนุช ปัทมสูต]] เป็น '''ยายปิ่น'''
! ตัวละคร !! colspan = "4" align = "center"| '''นักแสดงหลัก'''
* [[ผอูน จันทรศิริ]] , รัญญา ศิยานนท์ เป็น '''กติยา'''
|-
* [[เอมวลี จึงไพศาล]] เป็น '''นิชา'''
| ปานรุ้ง สมุทรเทวา || colspan = "3" align = "center"| [[สินจัย เปล่งพานิช]] ||
* [[ภคชนก์ โวอ่อนศรี ]]เป็น '''เข้ม'''
|-
* [[พีรชัย โปษยานนท์ ]]เป็น '''โดม'''
| พลเรือโทวาสุเทพ นทีพิทักษ์ || colspan = "3" align = "center"| [[ภานุเดช วัฒนสุชาติ]] ||
 
|-
==== นักแสดงหลัก พ.ศ 2550 ====
| ธวัช รุประมาณ / เกื้อ || colspan = "3" align = "center"| [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]<br>[[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]] (แสดงแทน) ||
* [[สินจัย เปล่งพานิช]] เป็น '''ปานรุ้ง'''
|-
* [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]] เป็น '''เกื้อ'''
| ชูนาม ดิเรกวิทยา || colspan = "3" align = "center"| [[กลศ อัทธเสรี]] ||
* [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]] เป็น '''วาสุเทพ'''
|-
* [[กลศ อัทธเสรี]] เป็น '''ชูนาม'''
| ปรก รุประมาณ || colspan = "2" align = "center"| [[อรรถพร ธีมากร]]<br>[[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]] (แสดงแทน) || [[ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์]]<br>[[อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข]] (แสดงแทน) ||
* [[เจสัน ยัง]] เป็น '''ปานเทพ'''
|-
* [[ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์]] เป็น '''ปรก'''
| ปานเทพ สมุทรเทวา || colspan = "2" align = "center"| [[ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์]] <br> [[ธีรภัทร์ สัจจกุล]] (แสดงแทน) || [[เจสัน ยัง]] <br> [[เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา]] (แสดงแทน) ||
* [[กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา]] เป็น '''ปานวาด'''
|-
* [[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว]] เป็น '''ปกรณ์'''
| ปานวาด นทีพิทักษ์ || colspan = "2" align = "center"| [[สุธาสินี พุทธินันท์]] <br> [[พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร]] (แสดงแทน) || [[กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา]] <br> [[สุปรียา พุทธน]] (แสดงแทน) ||
* [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล ]]เป็น '''คมขวัญ'''
|-
* [[หนึ่งธิดา โสภณ ]]เป็น '''วิรินทร์'''
| ปกรณ์ นทีพิทักษ์ || colspan = "2" align = "center"| [[กิตติ บูลสถาพร]] <br> [[เดชบดินทร์ ฉายทองดี ]] (แสดงแทน) || [[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว]] || ||
* [[สุดา ชื่นบาน]] เป็น '''ยายปิ่น'''
|-
* [[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]] เป็น '''ยายปิ่น'''
| กติยา มนูญศักดิ์ || colspan = "2" align = "center"| [[ผอูน จันทรศิริ]]<br>[[รัญญา ศิยานนท์]] (แสดงแทน) || [[ชลเลขา ละงู]] <br>[[กันยารัตน์ นภาศัพท์]] (แสดงแทน) ||
* [[ชลเลขา ละงู]] เป็น '''กติยา'''
|-
* [[อภิญญา บุญยะประณัย ]] เป็น '''นิชา'''
| คมขวัญ สมุทรเทวา || colspan = "2" align = "center"| [[จีรนันทน์ เศวตนันท์]] <br>[[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] (แสดงแทน) || [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]] ||
* [[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]] เป็น '''เข้ม'''
|-
* [[นรินทร์ ภูวนเจริญ]] เป็น '''โดม'''
| ร้อยกรอง ดิเรกวิทยา || colspan = "2" align = "center"| [[อำภา ภูษิต]] || [[ปภัสรา เตชะไพบูลย์]]
 
|-
====นักแสดงแทน====
| นิชา || colspan = "2" align = "center"| [[เอมวลี จึงไพศาล]] <br> [[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]] (แสดงแทน) || [[อภิญญา บุญยะประณัย]] ||
* [[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]] เป็น '''เกื้อ , ปรก'''
|-
* [[เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ]]ณ อยุธยา เป็น '''วาสุเทพ'''
| วิภาวี || colspan = "2" align = "center"| [[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]] || [[กุศลิน โควหกุล]] ||
* [[ยอดนิยม นิยมสุข ]]เป็น '''ปานเทพ'''
|-
* [[สุปรียา พุทธน ]]เป็น '''ปานวาด , วิรินทร์'''
| วิรินทร์ || colspan = "2" align = "center"| [[ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์]]<br>[[พรชิตา ณ สงขลา]] (แสดงแทน) || [[หนึ่งธิดา โสภณ]] ||
* [[เดชบดินทร์ ฉายทองดี ]]เป็น '''ปกรณ์'''
|-
* [[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] เป็น '''คมขวัญ , ยายปิ่น'''
| ยายปิ่น || colspan = "2" align = "center"| [[นีรนุช ปัทมสูต]]<br>[[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] (แสดงแทน) || [[สุดา ชื่นบาน]] ||
* [[ภคชนก์ โวอ่อนศรี ]]เป็น '''ชูนาม , เข้ม'''
|-
* [[กันยารัตน์ นภาศัพท์]] เป็น '''กติยา'''
| ตากอบ || colspan = "2" align = "center"| [[เศรษฐา ศิระฉายา]] || [[ชลิต เฟื่องอารมย์]] ||
|-
| น้อย || colspan = "2" align = "center"| || [[น้อย โพธิ์งาม]] ||
|-
| นิสา || colspan = "2" align = "center"| [[แคทรียา อิงลิช]] || [[ตั๊กแตน ชลดา]] ||
|-
| ชัชวาล || colspan = "2" align = "center"| [[อำพล ลำพูน]] || [[นภ พรชำนิ]] ||
|-
| ดรุณี มนูญศักดิ์ || colspan = "2" align = "center"| [[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || [[วิยะดา อุมารินทร์]] ||
|-
| สา || colspan = "2" align = "center"| [[ไปรมา รัชตะ]] || [[ปิยะดา เพ็ญจินดา]] ||
|-
| คุณนายนิรมล || colspan = "2" align = "center"| [[อัญชลี จงคดีกิจ]] || [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]] ||
|-
| เข้ม || colspan = "2" align = "center"| [[ภคชนก์ โวอ่อนศรี]] || [[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์]]<br>[[ภคชนก์ โวอ่อนศรี]] (แสดงแทน) ||
|}
 
==ดูเพิ่ม==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์