ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
| ชื่อสิ่งก่อสร้าง = พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
| ชื่อภาษาอื่น = Phra Thinang Sangphet Prasat
| ภาพ = Sangphet Prasat (I).jpg
| คำบรรยายภาพ = พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (จำลอง) ภายใน[[เมืองโบราณ]]
| สิ่งก่อสร้าง = พระที่นั่งภายใน[[พระบรมมหาราชวัง]]
| เมืองที่ตั้ง = [[อำเภอพระนครศรีอยุธยา]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
| ประเทศที่ตั้ง = {{ธง|ไทย}} [[ประเทศไทย]]
| ปีสร้าง = พ.ศ. 1991 - 2031 (สร้างด้วยไม้ในตอนแรก)
| ผู้สร้าง = [[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑]]
| ปีรื้อ = ในปี พ.ศ. 2310 (ถูกทำลายลง)
| ปีบูรณะ =
| ผู้บูรณะ =
| แบบสถาปัตยกรรม = [[สถาปัตยกรรมไทย]]
| โครงสร้าง = ก่ออิฐถือปูน
| ขนาด =
| รายละเอียดอื่น =
| สถาปนิก =
| วิศวกร =
| ตกแต่งภายใน =
| สวน =
| ผู้ออกแบบผู้อื่น =
| รางวัล =
| สิ่งที่น่าสนใจ =
| พิกัดภูมิศาสตร์ =
| เว็บไซต์ =
| หมายเหตุ = ในปัจจุบันเหลือแต่ฐาน และกำแพงบางส่วนเท่านั้น
}}
 
 
[[ไฟล์:Sangphet Prasat (I).jpg|300px|right|thumb|พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (จำลอง) ภายในเมืองโบราณ]]
'''พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท''' หรือ '''พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท''' คือ[[พระที่นั่งในประเทศไทย|พระที่นั่ง]]องค์หนึ่งในเขต[[พระราชวังโบราณ]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่[[กรุงศรีอยุธยา]]เจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของ[[ราชอาณาจักรอยุธยา]]
 
พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชสำนักและเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่น [[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]] รับราชทูต ฯลฯ แต่พระที่นั่งองค์นี้เสียหายทั้งองค์เมื่อ[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง|เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒]] ในปี [[พ.ศ. 2310|พ.ศ. ๒๓๑๐]] จนในปัจจุบันเหลือแต่ฐาน และกำแพงบางส่วนเท่านั้น
 
== ประวัติ ==
ในรัชกาล[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] แห่ง[[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]] พระนครศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาที่กำลังเจริญเติบโตเป็นมหานครขนาดใหญ่ พระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระราชวังที่ประทับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาล[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑]] หรือ[[พระเจ้าอู่ทอง]] แห่ง[[ราชวงศ์อู่ทอง]] ไปสร้างใหม่ทางตอนเหนือติดกับกำแพงพระนคร และ แม่น้ำ ส่วนในเขตพระราชวังเดิมนั้นได้ทรงถวายให้เป็นเขตพุทธาวาส หรือ[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน เป็นที่เข้าใจกันว่าพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังหลวงแห่งใหม่ก็คือ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี[[ พ.ศ. 1991|พุทธศักราช ๑๙๙๑]]-[[พ.ศ. 2031|๒๐๓๑]] โดยเป็นไม้ แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอิฐทีหลัง
 
ครั้นถึงแผ่นดิน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] แห่ง[[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]] ทรงพระกรุณาฯ ดำรัสสั่งให้เจ้าพระยากลาโหมเป็นแม่กองทำการปฏิสังขรณ์พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาทซึ่งชำรุดอยู่นั้น และโปรดเกล้าให้ปิดทองส่วนยอดทั้งหมด
 
พระที่นั่งองค์นี้เสียหายทั้งองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปี [[พ.ศ. 2310|พ.ศ. ๒๓๑๐]] และทรุดโทรมตามกาลเวลา จนในปัจจุบันเหลือแต่ฐาน และ กำแพงบางส่วนเท่านั้น
 
== การสร้างใหม่ ==
 
== ความงดงามในสายตาชาวต่างชาติ ==
คณะราชทูต[[ลังกา]]ได้กล่าวถึงความงามของพระปราสาทองค์นี้ไว้ว่า "เมื่อถึงเขตพระราชวัง เห็นปราสาทราชมณเฑียรที่ปิดทองอร่าม เจ้าพนักงานนำทูตานุทูตเข้าไปในพระราชวังผ่านประตู ๒ ชั้น ที่ประตูนั้นประดับประดาไปด้วยสีทอง เมื่อล่วงประตูชั้นที่สองเข้าไป ก็ถึงพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สองข้างมุขเด็จพระที่นั่ง มีรูปภาพต่าง ๆ ตั้งไว้คือ รูป[[หมี]] [[ราชสีห์]] [[รากษส]] [[โทวาริก]] [[นาค]] [[พิราวะยักษ์]] รูปทั้งหลายเหล่านี้ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งหมด ตรงรูปหมู่ขึ้นไปเป็นราชบัลลังก์ สูงประมาณ ๑๐ คืบ ([[พระที่นั่งบุษบกมาลา]]) ตั้งเครื่องสูงรอบ[[ราชบัลลังก์]]" จะเห็นได้ว่า พระที่นั่งองค์นี้นั้น มีพระที่นั่งบุษบกมาลา ซึ่งคล้าย ๆ กับ [[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] [[กรุงเทพมหานคร]] พระที่นั่งล้วนปิดทองทั้งองค์ งดงามมาก{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
 
== พระที่นั่งจำลอง ==
5,171

การแก้ไข