ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟือเรอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การเรียกในเอกสาร ==
สำหรับการสั่งการและลงนามในทางการทหาร ฮิตเลอร์ได้ใช้ชื่อตำแหน่งว่า '''ฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่ง[[แวร์มัคท์]]''' (''Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht'') ส่วนการลงนามในเอกสารงานต่างประเทศเป็น '''ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์''' (''Führer und Reichskanzler'') การลงนามในชื่อตำแหน่งทั้งสองแบบนี้เลิกใช้ในกลางปี 1942 โดยมีการเปลี่ยนเป็น '''ฟือเรอร์แห่งไรช์มหาเยอรมัน''' (''Führer des Großdeutschen Reiches'') แทน
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ทำเนียบนายกรัฐมนตรีไรช์]] (''Reichskanzlei'')
ผู้ใช้นิรนาม