ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}<small>Location of airport in Thailand</small></center>
| type = สาธารณะ/เชิงพาณิชย์
| owner = กรมท่าอากาศยาน
| operator =
| city-served =
| location = ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
| location =
| elevation-f =
| elevation-m =
|มาลินโด้แอร์
|ท่าอากาศยานานาชาติกัวลาลัมเปอร์
|อยู่ระหว่างดำเนินการด้านใบอนุญาติใบอนุญาต
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม