ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานพระพุทธยอดฟ้า"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8113124 สร้างโดย 119.76.15.78 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''สะพานพระพุทธยอดฟ้า''' เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 7) เมื่อปี [[พ.ศ. 2472]] เนื่องในโอกาสสถาปนา[[กรุงเทพมหานคร]]ครบ 150 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชดำริว่าควรสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสร้างสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เชื่อม[[จังหวัดพระนคร]]กับ[[จังหวัดธนบุรี|ธนบุรี]]เข้าด้วยกัน เพื่อให้การคมนาคมติดต่อสะดวก ทั้งยังเป็นการขยายพระนครอีกด้วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้คิดแบบ[[พระบรมราชานุสาวรีย์]] และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นประกอบกันเป็น[[ปฐมบรมราชานุสรณ์]]ที่ปลาย[[ถนนตรีเพชร]] ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 2 ถัดจาก[[สะพานพระราม 6]] ที่สร้างในสมัย[[รัชกาลที่ 6]]
 
โครงการสร้าง[[พระบรมราชานุสาวรีย์]]และสะพานได้เริ่มตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2471]] โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์]] (ต่อมาเป็นกรมพระยา) อุปนายก[[ราชบัณฑิตยสภา]] ซึ่งทรงอำนวยการแผนกศิลปกรรมคิดแบบอย่างเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์เสด็จประทับเหนือพระราชบัลลังก์และหล่อด้วย[[ทองสำริด]] ขนาดสูงตั้งแต่ฐานถึงยอด 4.60 [[เมตร]] ฐานกว้าง 2.30 เมตร ส่วนสะพานข้าม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (ต่อมาคือ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน]]) เสนาบดี[[กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม]] ทรงเป็นผู้อำนวยการสร้าง ซึ่งทรงรับสั่งให้กองแบบแผน [[การรถไฟแห่งประเทศไทย|กรมรถไฟหลวง]] เป็นผู้ออกแบบโครงสร้าง แสดงทางขึ้นลงทั้ง ๒ ข้างและตัวสะพาน พร้อมด้วยขนาดและรายการ เพื่อเปิดประมูลจากบริษัทต่างๆ โดยได้เลือกแบบของบริษัทดอรแมนลอง [[ประเทศอังกฤษ]] และสร้างเป็นสะพานเหล็กยาว 229.76 เมตร กว้าง 16.68 เมตร ท้องสะพานสูงเหนือน้ำ 7.50 เมตร และอาจยกตอนกลางขึ้นด้วย[[พลังงานไฟฟ้า|แรงไฟฟ้า]] เปิดช่องกว้าง 60 เมตรเพื่อให้เรือใหญ่ผ่านได้สะดวก [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์สร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ [[9 มกราคม]] [[พ.ศ. 2472]] และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานว่า '''สะพานพระพุทธยอดฟ้า'''
 
รัฐบาลได้ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ไว้เป็นจำนวน 4,000,000 บาท [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง รัฐบาลส่วนหนึ่ง ส่วนอีกจำนวนหนึ่งนั้นทรงพระราชดำริว่าควรบอกบุญเรี่ยไรประชาชน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเมื่อวันที่ [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2475]]<ref>{{cite journal |author= Duncan Stearn |year= | date = 30 May – 5 June 2003
552

การแก้ไข