ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่ม รร.
(เพิ่ม รร.ในเขต อ.บ้านใหมฯ2)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เพิ่ม รร.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
==== กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2 ====
• โรงเรียนบ้านหนองเรือ
 
*โรงเรียนบ้านทองหลาง
*โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
*โรงเรียนวัดเทพรังษี
*โรงเรียนบ้านหนองเรือ
*โรงเรียนวัดสมณาวาส
*โรงเรียนบ้านโนนไฮ
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์