ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เว็บย่อวิกิ|WP:BIO|WP:PEOPLE}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{nutshell|
{{nutshell|บุคคลจะถือู* สันนิษฐานว่าบุคคลคนหนึ่งมีความโดดเด่น หากเมื่อผู้นั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสียกับเรื่อง}}บุคคลนั้น
* จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นสำหรับบุคคลจึงจะปรากฏอยู่ในรายการเดี่ยวได้
}}
{{รวมความโดดเด่น}}
นโยบายวิกิพีเดีย '''บุคคลที่มีความโดดเด่น''' เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าบทความชีวประวัตินั้น เหมาะสมกับวิกิพีเดียหรือไม่ โดยตัวของบุคคลที่ปรากฏในวิกิพีเดีย นั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' หรือ '''มีคุณค่าเพียงพอให้เป็นที่รู้จัก''' โดยกล่าวโดยย่อคือ บุคคลนั้นมีผลงานที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ เหมาะสมในการบันทึกไว้ในสารานุกรมวิกิพีเดีย
 
ความโดดเด่นเป็นเครื่องทดสอบที่ผู้เขียนใช้ตัดสินใจว่าบุคคลคนหนึ่งควรมีบทความแยกต่างหากบนวิกิพีเดียหรือไม่ ในกรณีบทความบุคคล บุคคลที่เป็นหัวข้อแห่งบทความชีวประวัตินั้นควรต้อง "ควรค่าแก่การรู้จัก", "โดดเด่น" คือ "สะดุดตา" หรือ "มีความสำคัญ น่าสนใจ หรือผิดธรรมดามากพอสมควรได้รับความสนใจหรือจดบันทึก" ภายในวิกิพีเดียเป็นนิยายชีวิตของบุคคลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร คำว่า "โดดเด่น" ในความหมายที่ว่ามีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยมนั้น มีความสำคัญรองลงมา
อย่างไรก็ตามชีวประวัติบุคคลที่ปรากฏไม่สมควรที่จะเขียนโดยเจ้าตัวบุคคล หรือบุคคลใกล้ตัว เช่น ญาติพี่น้อง ซึ่งในส่วนนี้มีกล่าวไว้ใน[[วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ|นโยบายอัตชีวประวัติ]]
 
แนวปฏิบัติความโดดเด่นสำหรับชีวประวัตินี้สะท้อนความเห็นพ้องผ่านการอภิปรายต่าง ๆ และมีการเสริมด้วยวัตรปฏิบัติที่มั่นคงแล้ว และแจ้งคำวินิจฉัยว่าบทความเกี่ยวกับบุคคลบทความใดควรเขียนขึ้น รวมกับบทความอื่น ลบเสียหรือพัฒนาต่อไปได้
 
== ความโดดเด่นของบุคคล ==

รายการนำทางไซต์