ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| เชฟกระทะเหล็ก อาหารญี่ปุ่น (Iron Chef Japanese)
 
| align="center" | 3435
 
| align="center" | 3
| align="center" | 13
 
| align="center" | 5051
 
| align="center" | 71.0%
| align="center" | 28
| align="center" | 3
| align="center" | 2526
| align="center" | 5657
| align="center" | 53.6%
|-
ผู้ใช้นิรนาม