ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''พระที่นั่งปรีดีราชวโรทัย''' เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว
==ประวัติ==
พระ ที่นั่งองค์นี้อยู่ต่อเนื่องกับห้องเขียวในพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารด้าน ทิศเหนือ จึงเรียกว่า " ห้องเขียวนอก " มีชานติดอยู่กับ " ห้องผักกาด " หรือพระที่นั่งดำรงสวัสดิอนัญวงศ์ เป็นที่สำหรับมหาดเล็กและข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าเฝ้า ฯเฝ้าฯ บางโอกาส
==ห้องภายในพระที่นั่ง==
ชั้น บนเป็นห้องพักผ่อนพระราชอิริอยาบถ ชั้นล่างเรียกว่า " ชั้นต่ำ " หรือเรียกว่า " ห้องช่างเขียน " เป็นที่รวบรวมช่างฝีมือประณีตของหลวงไว้เป็นอันมาก มีช่างเขียนลวดลายไทยและลายต่างประเทศ เช่น ช่างทอง ช่างปั้น ช่างกลึง ช่างแกะสลึก ช่างก่อเขา ช่างออกแบบเครื่องเพชร
{{พระบรมมหาราชวัง}}
 
2,680

การแก้ไข