ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คูโจ มิจิอิเอะ"

แทนที่ "โยะริสึเนะ" → "โยริตสึเนะ" +แทนที่ "คุโจ" → "คูโจ" +แทนที่ "เซ็สโซ" → "เซ็ชโช" +แทนที่ "โคะโนะเอะ" → "โคโนเอะ" +แทนที่ "อิเอะซะเนะ" → "อิเอซาเนะ" +แทนที่ "โนะริซะเนะ" → "โนริซาเนะ" +แทนที่ "โคโนะเอะ" → "โคโนเอะ" +แทนที่ "โฮะริกะวะ" → "โฮริกาวะ" +แทนที่ "คะเนะสึเนะ" → "คาเน็ตสึเนะ" +แทนที่ "คะมะกุระ" → "คามากูระ" ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่ "โยะริสึเนะ" → "โยริตสึเนะ" +แทนที่ "คุโจ" → "คูโจ" +แทนที่ "เซ็สโซ" → "เซ็ชโช" +แทนที่ "โคะโนะเอะ" → "โคโนเอะ" +แทนที่ "อิเอะซะเนะ" → "อิเอซาเนะ" +แทนที่ "โนะริซะเนะ" → "โนริซาเนะ" +แทนที่ "โคโนะเอะ" → "โคโนเอะ" +แทนที่ "โฮะริกะวะ" → "โฮริกาวะ" +แทนที่ "คะเนะสึเนะ" → "คาเน็ตสึเนะ" +แทนที่ "คะมะกุระ" → "คามากูระ" ด้วยสจห.)
{{ชื่อญี่ปุ่น}}
{{กล่องข้อมูล ไดเมียว
|image = Kujō Michiie.jpg
|death_style = อสัญกรรม
|death1 = 1 เมษายน พ.ศ. 1795
|บุตร-ธิดา = [[คุคูโจ โยะริสึเนะโยริตสึเนะ]]
|ตระกูล = [[คุคูโจ]]
|succession = [[เซ็สโซเซ็ชโชและคัมปากุ|เซ็ชโช]]
|ดำรงตำแหน่ง = 13 พฤษภาคม พ.ศ. 1764 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 1764
|ระยะเวลา = 75 วัน
|จักรพรรดิ = [[จักรพรรดิชูเกียว]]
|ก่อนหน้า = [[โคะโนะเอะโคโนเอะ อิเอะซะเนะอิเอซาเนะ]]
|ถัดไป = [[โคะโนะเอะโคโนเอะ อิเอะซะเนะอิเอซาเนะ]]
|ดำรงตำแหน่ง1 = 17 เมษายน พ.ศ. 1778 – 6 เมษายน พ.ศ. 1780
|ระยะเวลา1 = 1 ปี 354 วัน
|ก่อนหน้า1 = [[คุคูโจ โนะริซะเนะโนริซาเนะ]]
|ถัดไป1 = [[โคโนะเอะโนเอะ อิเอะซะเนะอิเอซาเนะ]]
|จักรพรรดิ1 = [[จักรพรรดิชิโจ]]
|succession2 = [[คัมปะกุเซ็ชโชและคัมปากุ|คัมปากุ]]
|ดำรงตำแหน่ง2 = 20 มกราคม พ.ศ. 1772 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 1774
|ระยะเวลา2 = 2 ปี
|จักรพรรดิ2 = [[จักรพรรดิโกะ-โฮะโฮริกะวะกาวะ]]
|ก่อนหน้า2 = [[โคโนะเอะโนเอะ อิเอะซะเนะอิเอซาเนะ]]
|ถัดไป2 = [[โคะโนะเอะโคโนเอะ คะเนะสึเนะคาเน็ตสึเนะ]]
}}
 
'''คุคูโจ มิชิจิอิเอะ''' ({{lang-enญี่ปุ่น|九条 道家|Kujō Michiie}}); (1736-1795) ขุนนางผู้มีบทบาทสำคัญในช่วง [[ยุคคะมะกุคามากูระ]] เพราะได้เป็นถึง [[เซ็สโซและคัมปะกุเซ็ชโชและคัมปากุ|ผู้สำเร็จราชการแทน]] ในจักรพรรดิหลายพระองค์รวมถึงเป็นบิดาและปู่ของโชกุนแห่ง[[รัฐบาลคะมะกุโชกุนคามากูระ|รัฐบาลคามากูระ]]ถึง 2 คน
 
[[ตระกูลคุคูโจ]] ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของ [[ศาลเจ้าคิตะโนะคิตาโนะ]]
 
ในปี 1769 มิชิจิอิเอะได้จัดการส่งโยะริสึเนะโยริตสึเนะผู้เป็นบุตรชาย
ไปเป็นโชกุนคนที่ 4 แห่ง [[คะมะกุคามากูระ]]
 
 
{{ตายปี|1795}}
[[หมวดหมู่:ขุนนางญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:ตระกูลคุคูโจ]]
[[หมวดหมู่:ตระกูลฟุจิวะระฟูจิวาระ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคคะมะกุคามากูระ]]
37,481

การแก้ไข