ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1382)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
อีอันแทกุนทรงประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1382 มีพระนามเดิมว่า '''อี บัง-ซ็อก''' เป็นพระราชโอรสองค์เล็กของ [[พระเจ้าแทโจ]] ที่ประสูติแต่ [[พระมเหสีชินด็อก]]
 
== พระรัชทายาท ==
ในปี ค.ศ. 1392 พระเจ้าแทโจทรงสถาปนา
อีอันแทกุนขณะพระชนม์ชนมายุได้ 10 พรรษาขึ้น
เป็นพระรัชทายาททำให้ [[พระเจ้าแทจง|ช็องอันแทกุน]] พระเชษฐา
ต่างพระมารดาไม่พอพระทัย
 
ผู้ใช้นิรนาม