ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีขาว"

เพิ่มขึ้น 76 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
(เพิ่มข้อมูล)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีขาวคู่กับ[[ชมพู]]และ[[สีเขียว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]]
* สีขาวคู่กับ[[สีม่วง]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม]], [[โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนนครสวรรค์]]
* สีขาวคู่กับ[[สีแสด]] เป็นสีประจำ [[โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย]], [[โรงเรียนสนมวิทยาคาร]]
* สีขาวคู่กับ[[สีน้ำเงิน]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม]], [[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]], [[โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช]], [[โรงเรียนสตรีพัทลุง]], [[โรงเรียนสตรีภูเก็ต]], [[โรงเรียนสตรีระนอง]], [[โรงเรียนลำปางกัลยาณี]], [[โรงเรียนสภาราชินี|โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง]], [[โรงเรียนวิเชียรมาตุ|โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง]] และ[[โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]]
* สีงาช้าง เป็นสีประจำ[[คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร]]<ref>สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)</ref>
1

การแก้ไข