ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คุณธรรมเหล่านี้เป็นฤทธิ์กุศล ที่สมาชิกนักบวชซาเลเซียนยึดถือ
นักบุญ[[ฟร็องซัว เดอ ซาล|ฟรังซิส เดอ ซาลส์]] : องค์อุปถัมภ์ของคณะซาเลเซียน
หมู่ไม้ : นักบุญยอห์น บอสโก (บอสโก แปลว่า หมู่ไม้)
คณะธรรมทูตซาเลเซียนที่เข้ามาในเมืองไทยนี้เป็นกลุ่มที่บุกเบิกวางรากฐานกิจการแพร่ธรรมในประเทศไทย พวกท่านได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนไทย และพวกท่านเหล่านี้เกือบทั้งหมดต่างก็ได้สิ้นชีวิตและฝังร่างของท่านไว้ในแผ่นดินไทย เพื่อเป็นพยานแห่งรักอันซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์ซาเลเซียน เป็นเมล็ดพันธุ์ให้คณะซาเลเซียนเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
 
หลังจากนั้น ได้มีธรรมทูตซาเลเซียนจากประเทศอิตาลี, เบลเยี่ยม, สเปน, เนเธอร์แลนด์ และฟิลิปปินส์ได้เดินทางมาสมทบกับธรรมทูตรุ่นพี่เพื่อสืบสานกิจการแห่งความรักของคุณพ่อบอสโกต่อบรรดาเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่กำพร้า ยากจน และถูกทอดทิ้งในประเทศไทยให้ได้รับการอบรม การศึกษา และดูแลให้เป็นคนที่ดี สมบูรณ์และมีคุณภาพทั้งสำหรับพระศาสนจักรและประเทศชาติต่อไป ต่อมาเมื่อมีการแยก[[เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี]]ออกมาเป็นมิสซังใหม่ ในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) พระคุณเจ้า[[ปีเอโตร ลุยจี การ์เรตโต]] ได้ย้ายมาเป็นประมุขเขตมิสซังสุราษฎร์ธานี โดยมอบเขตมิสซังราชบุรีให้แก่มุขนายกโรเบิร์ต [[รัตน์ บำรุงตระกุล]] ในวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คณะซาเลเซียนก็รับผิดชอบงานแพร่ธรรมของเขตมิสซังสุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนสุดแดนภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันนี้ พระคุณเจ้ายอโยแซฟ [[ประธาน ศรีดารุณศีล]] เป็นมุขนายกจากคณะซาเลเซียนปกครองเขตมิสซังแห่งนี้ สืบต่อจากพระคุณเจ้าไมเกิล [[ประพนธ์ ชัยเจริญ]] ผู้สืบอำนาจต่อจากพระคุณเจ้า[[ปีเอโตร ลุยจี การ์เรตโต]] ซึ่งมุขนายกทั้งสององค์ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว
 
ปัจจุบันคณะซาเลเซียนในประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการของคณะซาเลเซียนใน[[ประเทศกัมพูชา]]และ[[ประเทศลาว]] สำหรับกิจการคณะซาเลเซียนในราชอาณาจักรกัมพูชานั้น ภราดาโรเบริ์ต ปาเนตโต บาทหลวงวอลเตอร์ บรอโกลิน และบาทหลวงยอห์น วิสเซอร์ อดีตอธิการโรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ ได้เป็นผู้บุกเบิกนำสมาชิกซาเลเซียนเข้าสู่ประเทศนี้เมื่อปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) เปิดสอนโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกที่กรุงพนมเปญ, เมืองปอยเปต และเมืองสีหนุกวิลล์ ส่วนที่ประเทศลาวนั้น บาทหลวงตีโต เปดรอน ได้รับมอบหมายจากคณะซาเลเซียนให้ดำเนินการเจรจากับรัฐบาลประเทศลาวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) เพื่อจะเปิดโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ที่กรุงเวียงจันท์ และขณะนี้ ซาเลเซียนได้เริ่มกิจการเล็ก ๆ โดยเปิดสอนวิชาชีพช่างยนต์และช่างไฟฟ้าแก่เยาวชนลาว ณ กรุงเวียงจันทน์
 
ปัจจุบัน สมาชิกคณะซาเลเซียนในประเทศไทยที่ยังมีชีวิต มีจำนวน 9198 ท่าน (สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 20092018) โดยมี บาทหลวงเปาโลยอห์น ประเสริฐบอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ สมงาม ดำรงตำแหน่ง[[อธิการเจ้าคณะแขวง]]ซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบาทหลวง เทพรัตน์ ปิติสันต์แล้ว
 
== '''โรงเรียนในเครือคณะนักบวชซาเลเซียนแห่งประเทศไทย''' ==
3

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์