ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเชียนคัพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
|-
| align=left|{{fb|BHR}}
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || • || × || •• || × || GS || • || × || • || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || GS || GS|| GS || ''q''R16
! 6
|-
| align=left|{{fb|IRQ}}
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || GS || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || × || × || × || × || QF || QF || QF || bgcolor=Gold| '''1st''' || QF || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || ''q''R16
! 9
|-
| align=left|{{fb|JOR}}
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || • || × || × || • || • || × || • || • || QF || • || QF || GS || ''q''R16
! 4
|-
|-
| align=left|{{fb|LIB}}
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || • || × || • || × || × || × || • || style="border: 3px solid red"|GS || • || × || • || • || ''q''GS
! 2
|-
| align=left|{{fb|OMA}}
| colspan=7 bgcolor=#efefef| || • || × || • || • || • || GS || GS || • || GS || ''q''R16
! 4
|-
| align=left|{{fb|PLE}}
| colspan=11 bgcolor=#efefef| || • || • || • || • || GS || ''q''GS
! 2
|-
| align=left|{{fb|QAT}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || • || GS || GS || style="border: 3px solid red"|GS || GS || • || QF || GS || GS || style="border: 3px solid red"|QF || GS || ''qQ''
! 10
|-
| align=left|{{fb|KSA}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || •• || × || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Silver| '''2nd''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || GS || ''q''R16
! 10
|-
| align=left|{{fb|SYR}}
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || • || × || GS || GS || GS || • || GS || • || • || • || GS || • || ''q''GS
! 6
|-
| align=left|{{fb|UAE}}
| colspan=6 bgcolor=#efefef| || GS || GS || GS || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Silver| '''2nd''' || • || GS || GS || GS || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || style="border: 3px solid red"|''qQ''
! 10
|-
| align=left|{{fb|YEM}}
| colspan=7 bgcolor=#efefef| || • || • || × || • || • || • || • || • || • || ''q''GS
! 1
|-
|-
| align=left|{{fb|IRN}}
| × || • || × || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || GS || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || QF || QF || ''qQ''
! 14
|-
| align=left|{{fb|KGZ}}
| colspan=9| ''{{small|Part of the USSR}}'' || bgcolor=#efefef| || • || • || • || × || • || • || ''q''R16
! 1
|-
| align=left|{{fb|TKM}}
| colspan=9| ''{{small|Part of the USSR}}'' || bgcolor=#efefef| || • || • || GS || • || • || • || ''q''GS
! 2
|-
| align=left|{{fb|UZB}}
| colspan=9| ''{{small|Part of the USSR}}'' || bgcolor=#efefef| || GS || GS || QF || QF || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || QF || ''q''R16
! 7
|-
|-
| align=left|{{fb|IND}}
| × || • || bgcolor=Silver| '''2nd''' || × || • || • || • || GS || • || • || • || • || • || • || GS || • || ''q''GS
! 4
|-
|-
| align=left|{{fb|CHN}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || GS || bgcolor=Silver| '''2nd''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || GS || QF || ''q''QF
! 12
|-
|-
| align=left|{{fb|JPN}}
| × || × || × || • || × || • || × || × || GS || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || QF || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || QF || ''qQ''
! 9
|-
| align=left|{{fb|PRK}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || •• || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || × || • || GS || × || • || • || × || GS || GS || ''q''GS
! 5
|-
| align=left|{{fb|KOR}}
| bgcolor=Gold| '''1st''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || • || bgcolor=Silver| '''2nd''' || • || bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || bgcolor=Silver| '''2nd''' || • || QF || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || bgcolor=Silver| '''2nd''' || ''qQ''
! 1314
|-
| colspan=19|'''[[ASEAN Football Federation|Southeast Asian]] Members'''
|-
| align=left|{{fb|AUS}}
| colspan=13| ''{{small|[[Oceania Football Confederation|OFC]] Member}}'' || QF || bgcolor=Silver| '''2nd''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || ''qQ''
! 4
|-
|-
| align=left|{{fb|PHI}}
| • || • || × || • || × || × || • || • || × || × || • || • || × || × || • || • || ''q''GS
! 1
|-
|-
| align=left|{{fb|THA}}
| × || × || • || • || style="border: 3px solid red" bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || •• || • || • || • || GS || GS || GS || GS || style="border: 3px solid red" |GS || • || • || ''q''R16
! 7
|-
| align=left|{{fb|VIE}}
| bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || • || • || • || × || × || × || × || × || • || • || • || style="border: 3px solid red" |QF || • || • || ''q''QF
! 4
|-
50,304

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์