ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

-หนาแบบไม่จำเป็น, *การจัดรูปแบบแปลก ๆ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
(-หนาแบบไม่จำเป็น, *การจัดรูปแบบแปลก ๆ)
== พันธกิจ ==
 
=== '''"สร้างคน"''' ===
เราสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ อาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี ปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้าง คนจึงเป็นต้นทางของการ แก้ปัญหาสังคม
 
=== '''"สร้างนวัตกรรม"''' ===
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เราจึงสร้างนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง ไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน
 
=== '''  "สร้างการเปลี่ยนแปลง"''' ===
เมื่อได้สร้างนักกิจกรรม นวัตกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน ก็จะเริ่มขึ้น นักกิจกรรมที่ได้รับการปรับจูนความคิดที่มุ่งมั่นในการแกปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การ พัฒนาต่อไป เรา จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือ จัดการปัญหาต่างๆ
 
== โครงการเด่น ==
 
=== '''ศูนย์ข้อมูลคนหาย''' ===
เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546  มีบทบาทเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนหายซึ่งมีสภาวะเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ขบวนการค้ามนุษย์ เช่น เด็กขอทาน แรงงานประมง การลักพาตัว การถูกล่อลวงผ่านโปรแกรมแชทไลน์ ล่าสุดเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศูนย์ข้อมูลคนหาย ตอบสนองภารกิจผู้สูงอายุสูญหายจากภาวะหลงลืม (โรคอัลไซเมอร์) นอกจากนี้ผลักดันนโยบาย มีประชาชนร่วมลงรายชื่อกว่า 50,000 คน เพื่อเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งศูนย์ติดตามคนหายและมีการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศ รับแจ้งความคนหายโดยทันที ไม่ต้องรอครบ 24 ชม.
 
=== '''ครูบ้านนอก''' ===
'''“กระดานดำคือผืนป่า ตำราคือผืนดอย”''' มูลนิธิกระจกเงา  สนง.เชียงราย เปิดรับอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการครูบ้านนอก รุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2541   โดยมุ่งหวังที่จะนำครูอาสาลงพื้นที่ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล เด็กส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กบนพื้นที่ราบสูง และตามตะเข็บชายแดน เริ่มต้นจาก พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย แนวคิดของการเป็นครูบ้านนอก มิเพียงแต่เป็นการอุทิศตนในช่วงเวลาระยะสั้น เพื่อเป็นอาสาสมัครสอนเด็กเท่านั้น เพราะในระหว่างที่ครูสอนให้เรียนรู้วิชาการในห้องเรียน เด็กจะทำหน้าที่แบ่งปันความรู้ความแตกต่างทางวิถีชีวิต และวัฒนธรรมให้กับครูอีกด้วย ถือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เกิดเป็นเข้าใจ ในวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างและอยู่ร่วมกันได้ในสังคม
 
=== '''นักศึกษาฝึกงาน''' ===
ภายใต้ยุทธศาสตร์ "สร้างคน" และบูรณาการงานอาสาสมัครขององค์กร การเปิดโครงการนักศึกษาฝึกงานของ มูลนิธิกระจกเงา   ทำให้มีคนหนุ่มสาวมาเรียนรู้งานด้านสังคมผ่านการฝึกงาน ปีละไม่ต่ำกว่า 100 คน เรามีกองกำลังอาสาสมัครมาช่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แม้คนทำงานจะไม่มากเท่าไหร่ แต่ด้วยโครงสร้างงานอาสาสมัครเช่นนี้   ผลักดันให้เราสามารถทำงานได้มากกว่าที่กำลังคนทำงานประจำมี
 
=== '''อาสาสมัคร''' ===
งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในภารกิจการสร้าง "คน” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิกระจกเงา หน้างานทุกส่วนล้วนขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครเรามีความเชื่อว่างานอาสาสมัครจะนำพาให้บุคคลได้เห็นปัญหาในสังคม เมื่อเห็นแล้วบุคคลเหล่านั้นจะลุกขึ้นลงมือทำ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ถึงแม้ว่าเขาอาจไม่ได้เริ่มทำวันนี้ แต่ในวันหนึ่งเมื่อพร้อมเขาจะลงมือทำอย่างแน่นอน ด้วยความสมัครใจ  และผลของการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคมเป็นวงกว้าง
 
=== '''งานรับบริจาคสิ่งของ''' ===
มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆ ที่ยังคงสภาพดีทุกชนิด โดยของที่ได้รับบริจาคส่วนหนึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำส่งมอบต่อให้ผู้ขาดแคลน อีกส่วนจะนำมาระดมทุนที่ร้านแบ่งปัน เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางสังคม ของมูลนิธิกระจกเงา '''“การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงาสังคมได้”'''
 
== โครงการภายใต้สำนักงานกรุงเทพ ==
 
=== '''โครงการในปัจจุบัน''' ===
 
==== '''โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง''' ====
เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้สภาพดีทุกประเภท หนึ่งนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน สองระดมทุน ซึ่งรายได้จากการระดมทุน นำมาผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” สนับสนุนและต่อยอดงานของมูลนิธิกระจกเงา เช่น โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โครงการอาสามาเยี่ยม ฯ “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”
 
==== '''[http://www.com4child.org โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง]''' ====
ค้นพบข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 ชุดยังไม่เพียงพอ ดังนั้นโครงการจึงเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพ ก่อนที่จะส่งมอบต่อ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลน
 
==== '''[http://www.read4thai.mirror.or.th โครงการอ่านสร้างชาติ]''' ====
เชื่อว่าหนังสือมีส่วนสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการฯจึง ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสองสภาพดี เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง “อ่านเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”
 
==== '''[http://www.backtohome.org โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์]''' ====
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนหาย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม และช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย
 
==== '''[http://www.humanonstreet.org โครงการผู้ป่วยข้างถนน]''' ====
ทำหน้าที่รับแจ้งเมื่อมีผู้พบผู้ป่วยข้างถนน ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อนำผู้ป่วยข้างถนนที่มีอาการผู้ป่วยจิตเวช หรือเป็นผู้สูงอายุมีอาการป่วยทางสมองได้พลัดหลงออกจากบ้าน และรวมถึงคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น ให้เข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบำบัดรักษายังสถานพยาบาล เข้าถึงกระบวนการดูแลฟื้นฟูภายหลังสิ้นสุดการรักษา และดำเนินผลักดันเชิงนโยบายในบริบทที่เกี่ยวข้อง
 
==== '''โครงการ Food For Friends''' ====
สนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าสะอาด ยารักษาโรคพื้นฐานแก่คนไร้บ้าน เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้านกับหน่วยงานต่างๆ สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน การเพิ่มสิทธิ การเข้าถึงสิทธิ ในด้านต่างๆในฐานะพลเมืองของรัฐไทย
 
==== '''[http://www.happyhospital.org โครงการโรงพยาบาลมีสุข]''' ====
คือปฏิบัติการและพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลง ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ “อาสาสมัคร” กับภารกิจสร้างความสุขง่าย ๆ ไม่เป็นภาระ และเป็นพาหะของความสุข โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะทำการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ เข้าไปสนับสนุนการทำงาน ของโรงพยาบาลที่สังคมมีส่วนร่วมได้นอกจากมิติการรักษา
 
==== '''โครงการอาสามาเยี่ยม''' ====
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวถึงบ้าน โดยเข้าไปเป็นเพื่อนพูดคุยรวมถึงญาติผู้ป่วย บางรายมีภาวะความเครียด และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มือสองสภาพดี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตลอดจนของกินของใช้ในครัวเรือน ที่ได้รับบริจาคมาให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
 
==== '''[http://www.ngoscyber.mirror.or.th โครงการ Ngos Cyber]''' ====
ITเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาโดยการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนางานด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้เร็ว เราได้นำ IT เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานของ มูลนิธิกระจกเงา ให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว สามารถประเมิน และวิเคราะห์ระบบต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานองค์กรไว้ด้วยกัน รวมถึงให้คนทั่วไปได้เข้าถึง และมีส่วนร่วมในการติดตามและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม
 
==== '''โครงการสวนครูองุ่น''' ====
สวนสาธารณะและพื้นที่กิจกรรม มีลักษณะเป็นสวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาใช้งานได้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งสวนสาธารณะเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูสร้างพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนที่ผ่านไปมาสามารถ มานั่งเล่นหรือพาบุตรหลานมาใช้ประโยชน์ และมีพื้นที่กิจกรรม ที่เปิดให้เป็นเวที สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
 
=== โครงการในอดีต ===
1.#    โครงการ ICT เพื่อการพัฒนา
# โครงการ TV4kids  
 
2.#    โครงการสถาบันเด็กทำสื่อKids TV4kids  Story
4.#    โครงการคุ้มคองสิทธิแรงงานประมง
 
5.#    โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติทางเทคโนโลยีIT WATCH
3.    โครงการสถาบันเด็กทำสื่อKids Story
6.#    โครงการฅนอาสา
 
7.#    โครงการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำท่วมเพื่อป้องกันโรคระบาดในจังหวัดปทุมธานี
4.    โครงการคุ้มคองสิทธิแรงงานประมง
8.#    โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา
 
9.#    โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาล
5.    โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติทางเทคโนโลยีIT WATCH
10.# โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
11.# โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นภารกิจลงแล้ว แต่หากมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นโครงการก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
6.    โครงการฅนอาสา
 
7.    โครงการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำท่วมเพื่อป้องกันโรคระบาดในจังหวัดปทุมธานี
 
8.    โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา
 
9.    โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาล
 
10. โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
11. โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นภารกิจลงแล้ว แต่หากมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นโครงการก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
 
== กิจกรรม/เหตุการณ์พิเศษ ==
 
=== '''เหตุการณ์มหาพิบัติภัย “สึนามิ”''' ===
ก่อตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสึนามิ  Tsunami Volunteer Center ที่เขาหลัก จ.พังงา เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547  เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตลอด 3 ปีของการดำเนินการได้มีอาสาสมัครจากทุกมุมโลกร่วมปฏิบัติการครั้งนี้มากกว่า 5.000 คน และได้ทำการสร้างบ้านพัก เรือประมง กองทุนส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านการศึกษาให้แก่ลูกหลานผู้ประสบภัย  นับเป็นโครงการแรกของมูลนิธิกระจกเงา ที่ได้ร่วมประสบการณ์ในงานด้านภัยพิบัติ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานด้านนี้ ในโอกาสต่อมา
 
=== '''น้ำท่วมโคลนถล่ม ลับแล จ.อุตรดิตถ์''' ===
ก่อตั้ง อาสาลับแล หลังเหตุการณ์โคลนถล่มครั้งใหญ่ ปี พ.ศ. 2549 ที่ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเป็นผู้ประสบภัยจากพื้นที่สึนามิที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกัน ต่อมาได้เปิดรับอาสาสมัคร ทั่วประเทศกว่า 3,000 คนในภาระกิจขุดโคลนออกจากบ้านผู้ประสบภัยนับร้อยหลัง
 
=== '''มหาวาตภัย น้ำท่วมใหญ่ปี 2554''' ===
ก่อตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคประชาชน (ศปภ.ประชาชน) เพื่อหนุนเสริมการช่วยเหลือภาครัฐ ที่ตั้ง ศปภ. ขึ้นที่สนามบินดอนเมือง ในเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ปี พ.ส.2554 โดยมีภาระกิจสนับสนุนอาหาร แพ เรือพาย ห้องน้ำชั่วคราว และการจัดการขยะหลังน้ำลด  มีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 10,000คน
 
== ผลงาน/รางวัล ==
 
* 2541: รางวัลสำหรับการแสดงความยินดีเนื่องจาก โครงการระดมทรัพยากรและสร้างฐานชุมชนบนอินเทอร์เน็ต ได้รับทุนริเริ่มสร้างฐานชุมชนอย่างต่อเนื่องจากปี 2541
* จากองค์การอโซก้า
* 12 ธันวาคม 2542 : รางวัลสำหรับการสนับสนุนการผลิตข่าวโทรทัศน์โดยเด็กและเยาวชน ในการจัดงานวันทีวีวิทยุเพื่อ เด็กโลก ประจำปี 2542
* จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ลัคคิด จำกัด
* 17 ตุลาคม 2544  : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือชาวชนเผ่า ในโครงการเด็กดอยสัญชาติไทย
* จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
* ปี 2552 องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2552โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* 9 ธันวาคม 2552 : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ได้ให้ความร่วมมือและประสานงานในการสร้างห้องสมุดแอมเวย์ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
* จากโรงเรียนบ้านปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
* 18 กุมภาพันธ์ 2553 : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการทางวิชาการ“เปิดเฮือนแม่ยาววิทยา”
* จากโรงเรียนแม่ยาววิทยา
* ปี 2554 หน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* 16 กันยายน 2555 : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติสู่ประชาคมอาเซียน
* จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
* 29 ตุลาคม 2555 : รางวัลสำหรับการสนับสนุนเคลื่อนย้ายหมู่บ้านห้วยโผ หมู่ที่6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม
* จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชันวัตร นายกรัฐมนตรี
* 31 ตุลาคม  2555 : ตาราอวอร์ด รางวัลปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์  จากเสถียรธรรมะสถาน
* 5-14 ธันวาคม 2555 :รางวัลสำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย
* จาก NGEE ANN SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
* 11 มกราคม 2557 :  รางวัล สำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่น ที่มีต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
* ปี 2557 รางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน โดยสมาคมผู้สื่อข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
* ปี 2557 หน่วยงานที่มีผลงานสิทธิมนุษยชนดีเด่น รางวัลสมชาย นีลไพจิตร
* 20 กันยายน 2557 : รางวัล   “ YOUTH ldol องค์กรต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน”
* จากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพYouth for Next Step (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
* 2557 : รางวัล  ‘’ประชาบดี” ประจำปี 2557   www.mirror.or.th สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* 2 พฤษภาคม 2557 : รางวัลสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ในการจัด  “ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน(CSR) ”
* จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
* 13 ตุลาคม 2557:  รางวัล ผู้สนับสนุนด้านสวัสดิการ และสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
* 31 ตุลาคม 2558 รางวัล คนดีของสังคม ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จาก  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
* ปี 2559 รางวัลเครือข่ายต้นแบบ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
* 15 มีนาคม2560 2560: รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักเรียนบ้านป่าต้าก เป็นจำนวนเงิน  44,000 บาท
* จากโรงเรียนบ้านป่าต้าก
* รางวัลสำหรับการสนับสนุนโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับรองสถานะทางทะเบียนแก่คนไทยผู้ยากไร้984 ราย
* จากวุฒิสภา
* 3 มิถุนายน 2561: เกียรติบัตร ผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเท้าปุกประเทศไทย จาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
* Parents of the Year 2014 - 2018   อันดับ 1 จากการโหวต 5 ต่อเนื่อง                                                                            สาขา สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว ในงาน Amarin Baby & Kids Fair
 
== อ้างอิง ==
3,011

การแก้ไข