ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กันดั้มเอ็กซ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''ตัวละคร'''
''''ฝ่ายเวอร์ชวลวัลเจอร์''''ในภาคนี้เนื้อหาจะกล่าวถึงช่วงเวลาหลังสงครามเป็นหลัก เนื่งจากสงครามมักทิ้งความเสียหายและซากเครื่องจักรไว้มากมาย เวอร์ชวลวัลเจอร์คือกลุ่มคนที่เก็บชิ้นส่วนจากสงครามเพื่อนำมาขายเวอร์ชวล เนื้อเรื่องของกันดั้มเอกซ์นั้นมีตัละครหลักเป็นกลุ่มนี้มีวัลเจอร์ชื่อว่าฟรีเด็นเดน
 
'''จามิล นีด'''
7,639

การแก้ไข