ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หีบศพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''''หีบศพบรรดาศักดิ์(ประเทศไทย)''''' พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบศพพระราชทาน สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
 
- '''หีบทองทึบลายสลัก''' สำหรับ [[หม่อมเจ้า]]ขุนนาง(ชั้น พระยา - พระยาโต๊ะทอง) , ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ[[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]] [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] และ [[ทุติยดิเรกคุณาภรณ์]] , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ไม่ถึงชั้นสายสะพาย [[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]](พระราชทานฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศเพิ่ม) , บิดามารดาของผู้ดำรงตำแหน่ง ([[เจ้าจอมมารดานายกรัฐมนตรี]]หรือ , [[เจ้าจอมประธานองคมนตรี]] , [[พระราชาคณะองคมนตรี]](ชั้นเทพ ,ราช [[ประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] , [[ประธานวุฒิสภา]] , [[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] , [[ประธานศาลฎีกา]] และ สามัญ[[รัฐมนตรี]] ต้องถึงแก่กรรมขณะบุตร-บุตรีดำรงตำแหน่ง) (พระราชทานฉัตรเบญจาเป็นเกียรติยศเพิ่ม)
 
- '''- หีบทองลายสลักทึบ''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น พระ - พระยาโต๊ะทอง) , ผู้หม่อมเจ้าที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย]]หรือ [[ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก]] และ [[ทุติยดิเรกคุณาภรณ์]] , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ไม่ถึงชั้นสายสะพาย [[ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]](พระราชทานฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศเพิ่ม) , บิดาเจ้าจอมมารดาของผู้ดำรงตำแหน่ง ([[นายกรัฐมนตรี]]หรือเจ้าจอม , [[ประธานองคมนตรี]]พระราชาคณะ(ชั้นเทพ , [[องคมนตรี]] , [[ประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] , [[ประธานวุฒิสภา]] , [[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] , [[ประธานศาลฎีกา]]ราช และ [[รัฐมนตรี]] ต้องถึงแก่กรรมขณะบุตร-บุตรีดำรงตำแหน่ง) (พระราชทานฉัตรเบญจาเป็นเกียรติยศเพิ่มสามัญ)
 
- '''หีบกุดั่น''' สำหรับ ขุนนาง(ชั้น พระ ที่มีเชื้อสายจีน) , ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [[ตติยจุลจอมเกล้า]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์