ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การนิยามหน่วยฐานเอสไอใหม่ พ.ศ. 2562"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 [[ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด]] (CGPM) ครั้งที่ 26 ออกเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุนบทนิยามใหม่ของ[[หน่วยฐานเอสไอ]] ซึ่ง[[คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ]] (CIPM) เสนอมาในปีเดียวกันก่อนหน้านี้ บทนิยามใหม่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์