ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การนิยามหน่วยฐานเอสไอใหม่ พ.ศ. 2562"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด (CGPM) ค...)
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 [[ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด]] (CGPM) ครั้งที่ 26 ออกเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุนบทนิยามใหม่ของ[[หน่วยฐานเอสไอ]] ซึ่ง[[คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ]] (CIPM) เสนอมาในปีเดียวกันก่อนหน้านี้ บทนิยามใหม่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
หน่วย[[กิโลกรัม]] [[แอมแปร์]] [[เคลวิน]]และ[[โมล]]จะใช้นิยามใหม่ซึ่งใช้ค่าจำนวนที่แน่ชัดจาก[[ค่าคงตัวของพลังค์]] (''{{Math|h}}'') ประจุไฟฟ้ามูลฐาน (''{{Math|e}}'') [[ค่าคงตัวบ็อลทซ์มัน]] (''{{Math|k}}'') และ[[เลขอาโวกาโดร|ค่าคงตัวอาโวกาโดร]] ({{Math|''N''<sub>A</sub>}}) ตามลำดับ หน่วย[[เมตร]]และ[[แคนเดลา]] (แรงเทียน) ซึ่งนิยามด้วย[[ค่าคงตัวทางฟิสิกส์]]แล้ว มีการปรับให้เข้ากับบทนิยามปัจจุบัน บทนิยามใหม่มุ่งปรับปรุงหน่วยเอสไอโดยไม่เปลี่ยนขนาดของหน่วยใด ๆ ฉะนั้นจึงรับประกันว่าการวัดเดิมจะใช้ได้ต่อเนื่อง
 
เดิม[[ระบบเมตริก]]รู้กันว่าเป็นระบบการวัดซึ่งได้มาจากปรากฏการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อจำกัดทางเทคนิคก่อให้เกิดความจำเป็นในการใช้สิ่งทำขึ้น (เมตรต้นแบบและกิโลกรัมต้นแบบ) เมื่อระบบเมตริกมีการริเริ่มในฝรั่งเศสในปี 2342 แม้ระบบถูกออกแบบมาให้มีเสถียรภาพในระยะยาว แต่ปรากฏว่ามวลของต้นแบบเหล่านี้มีการผันแปรเล็กน้อยตามเวลาเมื่อเทียบกันและกัน และคิดว่าไม่เพียงพอสำหรับวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแสวงหาสิ่งทดแทนที่เหมาะสม
 
การเปลี่ยนแปลงระบบเมตริกใหญ่ครั้งก่อนเกิดขึ้นในปี 2503 เมื่อมีการเผยแพร่[[ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ]] (เอสไอ) อย่างเป็นทางการให้เป็นชุดหน่วยวัดที่สอดคล้องกัน เอสไอตั้งอยู่บนหน่วยฐาน 7 หน่วยซึ่งบทนิยามไม่ถูกจำกัดด้วยนิยามของหน่วยอื่น และอีก 22 [[หน่วยอนุพันธ์เอสไอ|หน่วยที่เป็นอนุพันธ์ของหน่วยฐานเหล่านี้]] แม้จะมีการตั้งชุดหน่วยวัดเป็นหน่วยที่สอดคล้องกันแล้ว แต่กิโลกรัมยังนิยามด้วยสิ่งทำขึ้นทางกายภาพ และบางหน่วยซึ่งมีการนิยามด้วยการวัดที่รับรู้แน่ชัดได้ยากในห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบมาตราเคลวินในแง่ของสามจุด (triple point) ของน้ำ
 
ในปี 2503 มีการนิยามเมตรใหม่ในแง่ของความยาวคลื่นของแสงจากแหล่งกำเนิดจำเพาะ ทำให้เป็นอนุพันธ์จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสากล จึงทำให้กิโลกรัมต้นแบบเป็นสิ่งทำขึ้นสิ่งเดียวที่บทนิยามหน่วยเอสไอยึดอยู่ ด้วยบทนิยามปี 2562 ใหม่นี้ หน่วยเอสไอจะมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมดเป็นครั้งแรก
 
ผู้ประพันธ์จำนวนหนึ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อวิจารณ์บทนิยามฉบับปรับปรุง รวมทั้งข้อวิจารณ์ว่าข้อเสนอใหม่ไม่ได้จัดการผลกระทบของการทำลายความเชื่อมโยงระหว่างบทนิยามของหน่วยดาลตันและบทนิยามของกิโลกรัม โมลและค่าคงตัวอาโวกาโดร

รายการนำทางไซต์