ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ในการประชุมเมื่อวันที่ [[15 กันยายน]] [[พ.ศ. 2525]] สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดตั้ง "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ขึ้น ต่อมา ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของ [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ในวันที่ [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2530]] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "'''ศศินทร์'''" เป็นชื่อสถาบัน โดยมีที่มาจากคำใน[[ภาษาสันสกฤต]] 2 คำ ได้แก่ "ศศ" หมายถึง [[กระต่าย]] ซึ่งเป็นปี[[นักษัตร]]ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพ และ "อินทร์" หมายถึง หัวหน้าหรือผู้เป็นใหญ่ ดังนั้น ศศินทร์ จึงหมายความว่า หัวหน้าของเหล่ากระต่าย นอกจากนี้ ยังพระราชทานนาม "ศศปาฐศาลา" เป็นชื่ออาคารเรียน และ "ศศนิเวศ" เป็นชื่อหอพักนานาชาติด้วย
 
นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ยังเปิดศูนย์การเรียนรู้นานาชาติขึ้นที่[[จังหวัดพังงา]]โดยได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า "ศศภูมิ" ซึ่งหมายความว่า ที่อยู่หรือแผ่นดินของกระต่าย<ref>[http://www.chula.ac.th/idcucm1/groups/gcomunication/documents/cu_news_clipping/cu_p022987.pdf พระราชทานชื่อศูนย์ "ศศภูมิ"]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม