ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเก็บประจุ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== ลักษณะทางกายภาพ ==
สัสตัวเก็บประจุนั้นประกอบด้วย[[ขั้วไฟฟ้า]] (หรือเพลต) 2 ขั้ว แต่ละขั้วจะเก็บประจุชนิดตรงกันข้ามกัน ทั้งสองขั้วมีสภาพความจุ และมี[[ฉนวน]]หรือไดอิเล็กตริกเป็นตัวแยกคั่นกลาง ประจุนั้นถูกเก็บไว้ที่ผิวหน้าของเพลต โดยมีไดอิเล็กตริกกั้นเอาไว้ เนื่องจากแต่ละเพลตจะเก็บประจุชนิดตรงกันข้าม แต่มีปริมาณเท่ากัน ดังนั้นประจุสุทธิในตัวเก็บประจุ จึงมีค่าเท่ากับ ''ศูนย์'' เสมอ
 
== การทำงานของตัวเก็บประจุ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์