ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชลัญจกรประจำรัชกาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<center>
<gallery>
ไฟล์:Privy Seal of King Rama I (Buddha Yodfa Chulaloke).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ไฟล์:Privy Seal of King Rama II (Buddha Loetla Nabhalai).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ไฟล์:Privy Seal of King Rama III (Jessadabodindra).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
</gallery>
</center>
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]''' เป็นรูปปทุม[[อุณาโลม]] มีอักขระ "อุ" แบบอักษรขอมอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็น พฤกษชาติที่เป็นสิริมงคลในพุทธศาสนา ตราอุณาโลมมีรูปร่างคล้าย[[สังข์]]ทักษิณาวรรต (สังข์เวียนขวา) อยู่ในกรอบ[[ลายกนก]] เริ่มใช้คราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ [[พ.ศ. 2328]]
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]''' เป็นรูป[[ครุฑ]]ยุด[[นาค]] เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ฉิม" ตามความหมายของวรรณคดีไทย คือ พญาครุฑซึ่งในเทพนิยายเทวกำเนิด เป็นเทพองค์หนึ่งที่ทรงมหิทธานุภาพยิ่ง แต่ยอมเป็นเทพพาหนะสำหรับ[[พระนารายณ์]] ปกติอยู่ที่วิมานฉิมพลี ดังนั้นทรงพระกรุณาให้ใช้รูปครุฑยุดนาค เป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ แทนพระบรมนามาภิไธย
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เป็นรูป[[ปราสาท]] เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ทับ" หมายความว่า ที่อยู่ หรือเรือน ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้สร้างรูปปราสาท เป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ แทนพระบรมนามาภิไธย
 
พระราชลัญจกรทั้ง 3 องค์นี้เดิมเป็นเพียงพระราชสัญลักษณ์ที่ปรากฏในที่ต่างๆ เช่น เงินพดด้วง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชลัญจกรเหล่านี้ขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระมหากษัตริย์ทั้งสามพระองค์เมื่อ [[พ.ศ. 2425]] ตราทั้งหมดเป็นตรากลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
<center>
<gallery>
ไฟล์:Privy Seal of King Rama IV (Mongkut).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไฟล์:Privy Seal of King Rama V (Chulalongkorn)-prapinklao.svgpng|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไฟล์:Privy Seal of King Rama VIV (VajiravudhChulalongkorn).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 6พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไฟล์:Privy Seal of King Rama VI (Vajiravudh).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
</gallery>
</center>
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกร[[พระมหาพิชัยมงกุฎ|พระมหามงกุฎ]] ลักษณะเป็นรูปกลมรี ลายกลางเป็นรูป[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] อันเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "[[มงกุฎ]]" ซึ่งเป็นศิราภรณ์สำคัญของพระมหากษัตริย์ อยู่ในเครื่องเบญจราชกุธภัณฑ์ มี[[ฉัตร]]บริวารตั้งขนาบข้างที่ริมขอบทั้งสองข้าง มีพานทองสองชั้นวางพระแว่นสุริยกานต์หรือ[[เพชร]]ข้างหนึ่ง สมุดตำราข้างหนึ่ง รูปพระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรนี้มาจากฉายาเมื่อผนวชว่า "วชิรญาณ" ส่วนสมุดตำรามาจากเหตุที่ได้ทรงศึกษาเชี่ยวชาญในทาง[[อักษรศาสตร์]]และ[[ดาราศาสตร์]] องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตร
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกร[[พระเกี้ยวยอดจุฑามณี]] ลักษณะเป็นรูปพระจุลมงกุฎกลม (หรือลายกลางเป็นรูป[[พระเกี้ยวจุฑามณี]]) เปล่งรัศมีประดิษฐ์ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า มีตั่งรองรับอีกชั้น อันเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "จุฬาลงกรณ์จุฑามณี" ซึ่งแปลความหมายว่าเป็นศิราภรณ์ชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎหมายถึงปิ่นปักผม มี[[ฉัตร]]บริวารตั้งขนาบข้าง ที่ริมขอบทั้งสองข้าง มีพานแว่นฟ้าและพระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรข้างหนึ่ง วางสมุดตำราข้างหนึ่ง พระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรและสมุดตำรานั้น เป็นการเจริญรอยจำลองพระราชลัญจกรประจำพระองค์ [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถ องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตรลายพฤกษาล้อมรอบ
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 6พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกรพระเกี้ยวยอด ลักษณะเป็นรูปพระจุลมงกุฎ (หรือ[[วชิระ|พระวชิระเกี้ยว]] เป็นรูปวชิราวุธ) เปล่งรัศมีเป็นสายฟ้า ประดิษฐ์บนพานแว่นฟ้าตั้งอยู่เหนือตั่ง มีฉัตรกลีบบัวตั้งอยู่สองข้าง เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "วชิราวุธจุฬาลงกรณ์" ซึ่งหมายถึงแปลความหมายว่าเป็นศิราภรณ์ชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎ มีฉัตรบริวารตั้งขนาบข้าง ที่ริมขอบทั้งสองข้างมีพานแว่นฟ้าและพระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรข้างหนึ่ง วางสมุดตำราข้างหนึ่ง พระแว่นสุริยกานต์หรือเพชรและสมุดตำรานั้น สายฟ้าอันเป็นเทพศาสตราของการเจริญรอยจำลองพระราชลัญจกรประจำพระองค์ [[พระอินทร์บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถ องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตร
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกร[[วชิระ|พระวชิระ]] เป็นรูปวชิราวุธ เปล่งรัศมีเป็นสายฟ้า ประดิษฐ์บนพานแว่นฟ้าตั้งอยู่เหนือตั่ง มีฉัตรกลีบบัวตั้งอยู่สองข้าง เป็นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย "วชิราวุธ" ซึ่งหมายถึง สายฟ้าอันเป็นเทพศาสตราของ[[พระอินทร์]] องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตร
<center>
<gallery>
ไฟล์:Privy Seal of King Rama VII (Prajadhipok).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไฟล์:Privy Seal of King Rama VIII (Ananda Mahidol).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 8พระอัฐมรามาธิบดินทร
ไฟล์:Privy Seal of King Rama IX (Bhumibol Adulyadej).svg|<center>พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
</gallery>
</center>
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เรียกว่า พระราชลัญจกรพระแสงศร ลักษณะเป็นรูปพระแสงศร 3 องค์ คือ พระแสงศรพรหมาสตร์ พระแสงศรประลัยวาต พระแสงศรอัคนีวาต อันเป็นเทพอาวุธของ[[พระพรหม]] [[พระอิศวร]] และ[[พระนารายณ์]]ตามลำดับ เหนือราวพาดพระแสงเป็นดวงตรา[[ราชวงศ์จักรี|มหาจักรีบรมราชวงศ์]]ภายใต้[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของราวพาดพระแสงตั้ง[[บังแทรก]] สอดแทรกด้วยลายกนกอยู่บนพื้นตอนบนของดวงตรา พระแสงศร 3 องค์นี้ เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ประชาธิปกศักดิเดชน์" ซึ่งมาจากความหมายของศัพท์คำสุดท้ายของวรรคที่ว่า "เดชน์" แปลว่า ลูกศร องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรางากลมรีรูปไข่แนวนอน กว้าง 5.4 เซนติเมตร ยาว 6.7 เซนติเมตร
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 8พระอัฐมรามาธิบดินทร]]''' ลักษณะเป็นรูป[[พระโพธิสัตว์]]ประทับบนบัลลังก์[[ดอกบัว]] ห้อยพระบาทขวาเหนือบัวบาน (ซึ่งดัดแปลงจากพระราชลัญจกรโพธิสัตว์สวนดุสิตในรัชกาลที่ 5) หมายถึงแผ่นดิน พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม และมีเรือนแก้วด้านหลังแทนรัศมี มีแท่นรองรับตั้งฉัตรบริวารทั้งสองข้าง เป็นพระราชสัญลักษณ์ของบรมนามาภิไธยว่า "อานันทมหิดล" ซึ่งแปลความว่า เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน เพราะพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ใน[[ระบอบประชาธิปไตย]] ด้วยความยินดีของอเนกนิกรชาวไทย ประหนึ่งพระโพธิสัตว์เสด็จมาประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทวยราษฎร์ทั้งมวล องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]''' เป็นรูป[[พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]] ประกอบด้วยวง[[จักร]] กลางวงจักรมีอักขระเป็น "อุ" หรือ "เลข 9" รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ [[สมาชิกรัฐสภา]]ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้ง 8 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะรับจาก[[ราชบัณฑิต]]ดั่งในรัชกาลก่อน องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวตั้ง กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6.7 เซนติเมตร <br/>พระราชลัญจกรองค์นี้นอกจากจะใช้ประทับในเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการแผ่นดินแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตรานี้แก่[[สถาบันอุดมศึกษา]]กลุ่ม[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] และ ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" แก่ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] ซึ่งหมายถึง "คนของพระราชา" เมื่อวันที่ [[14 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2535]] และ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] ใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในเครือของตน เมื่อปี [[พ.ศ. 2531]]และยังได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นภาพประธานในตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ในรัขกาลของพระองค์ ได้แก่ [[ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก|พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก]] [[ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี|งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี]] และ[[ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550|งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550]]อีกด้วย
* '''พระราชลัญจกรประจำ[[รัชกาลที่ 10]]'''TBA( To Be Announced)
 
469

การแก้ไข