ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7942147 สร้างโดย นายไชยยง ปานเพ็ง (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - เป็นกราฟิกแรกของรายการ ผสมกับกราฟิกแท่งเสมือนคล้ายอาคารค่อยๆเคลื่อนไหว (นำมาจากกราฟิกเปิดช่วงข่าวเด็ด 7 สี) (ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเสาส่งโทรทัศน์ และสถานที่สำคัญ) และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน [https://www.youtube.com/watch?v=-w3HqooOy-Q (ชมดูตัวอย่าง)]
* {{Start date2|2560|11|27}} - {{end date2|2561|6|3}} : กราฟิกมี 2 แบบคือ
** ห้องข่าวภาคเที่ยง ({{Start date2|2560|11|27}} - ปัจจุบัน) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=-w3HqooOy-Q (ชมดูตัวอย่าง)]
* {{Start date2|2561|6|4}} - ปัจจุบัน : กราฟิกมี 23 แบบคือ
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=jqYzTOEbHe4 (ชมดูตัวอย่าง)]
** ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
** ข่าวดึก 7 HD - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฉากหลัง ระหว่างนำเสนอข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 เปลี่ยนไปตามเทศกาลสำคัญต่างๆ อีกด้วย โดยใช้ในช่วงแรกเริ่มที่มีการนำระบบโรงถ่ายเสมือนจริง (Virtual Studio) ของวิซอาร์ที มาใช้
 
665

การแก้ไข