ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวารวดี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ปัจจุบันร่องรอยเมืองโบราณ รวมทั้งศิลปะโบราณ<ref>[http://www.prc.ac.th/newart/webart/history08.html/ ประติมากรรม]</ref> วัตถุสถานและจารึกต่าง ๆ ในสมัยทวารวดีนี้พบเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และที่สำคัญได้พบกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานของการแผ่อำนาจทางการเมืองจากจุดศูนย์กลางเฉกเช่นรูปแบบการปกครองแบบอาณาจักรทั่วไป เช่น
 
* ภาคเหนือ : ที่[[อำเภอสวรรคโลก ]] [[จังหวัดลำพูน]], [[อำเภอทุ่งเสลี่ยม]] [[จังหวัดสุโขทัย]], [[อำเภอพิชัย]] [[จังหวัดอุตรดิตถ์]], [[จังหวัดลำพูน]]และ [[จังหวัดเชียงใหม่]]
* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พบทุกจังหวัด ในแต่ละจังหวัดพบมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป บางจังหวัดพบว่ามีมากกว่า 7 แห่ง และมีการค้นพบมากขึ้นเรื่อย ๆ
* ภาคตะวันออก : ที่[[จังหวัดปราจีนบุรี]] และ [[จังหวัดสระแก้ว]]
ผู้ใช้นิรนาม