ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญา (นอกเขตเทศบาลตำบลลำพญา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล
==สถานีอนามัยในอำเภอ==
 
*[[สถานีอนามัยตำบลบ้านบางหวาย]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางหลวง]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบัวปากท่า]]
*[[สถานีอนามัยตำบลนิลเพชร]]
*[[สถานีอนามัยตำบลไผ่หูช้าง]]
*[[สถานีอนามัยตำบลหินมูล]]
*[[สถานีอนามัยตำบลไทรงาม]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางไทรป่า]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางเลน]]
*[[สถานีอนามัยตำบลดอนตูม]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางระกำ]]
*[[สถานีอนามัยตำบลลำพญา]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบ้านเวฬุวนาราม]]
*[[สถานีอนามัยตำบลนราภิรมย์]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางภาษี]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบ้านคลองสว่างอารมณ์]]
*[[สถานีอนามัยตำบลบางปลา]]
*[[สถานีอนามัยตำบลคลองนกกระทุง]]
==โรงเรียนในอำเภอ==
* [[โรงเรียน]]ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์