ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

* [[ชั้น (ชีววิทยา)|ชั้น]] (class) เช่น มนุษย์ ชั้น [[Mammalia]]
* [[ชั้นย่อย (ชีววิทยา)|ชั้นย่อย]] (subclass) เช่น มนุษย์ ชั้นย่อย [[Theria]]
* [[อันดับ (ชีววิทยา)|อันดับ]] (order) เช่น มนุษย์ อันดับ [[Primates]] และในพืช เช่นใน อันดับ [[Poales]] มีวงศ์ทั้งหมด 14 วงศ์ เช่น วงศ์ Bromeliaceae, Cyperaceae
* [[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]] (family) โดยในสัตว์ จะลงท้ายด้วย '''-idae''' เช่น มนุษย์ วงศ์ [[Hominidae]] และในพืช จะลงท้ายด้วย '''-aceae''' เช่น ในวงศ์ [[Arecaceae]]
* [[วงศ์ย่อย (ชีววิทยา)|วงศ์ย่อย]] (subfamily) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย -'''ideae''' เช่น ในวงศ์ Arecaceae มีทั้งหมด 5 วงศ์ย่อย คือ [[Arecoideae]], [[Calamoideae]], [[Ceroxyloideae]], [[Coryphoideae]], [[Nypoideae]]
11,697

การแก้ไข