ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

→‎การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต: เพิ่มวิธีเขียนวงศ์ในสัตว์
(→‎การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต: เพิ่มวิธีเขียนวงศ์ในสัตว์)
* [[ชั้นย่อย (ชีววิทยา)|ชั้นย่อย]] (subclass) เช่น มนุษย์ ชั้นย่อย [[Theria]]
* [[อันดับ (ชีววิทยา)|อันดับ]] (order) เช่น มนุษย์ อันดับ [[Primates]]
* [[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]] (family) โดยในสัตว์ จะลงท้ายด้วย '''-idae''' เช่น มนุษย์ วงศ์ [[Hominidae]]
* [[วงศ์ย่อย (ชีววิทยา)|วงศ์ย่อย]] (subfamily) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย -'''ideae''' เช่น ในวงศ์ Arecaceae มีทั้งหมด 5 วงศ์ย่อย คือ [[Arecoideae]], [[Calamoideae]], [[Ceroxyloideae]], [[Coryphoideae]], [[Nypoideae]]
* [[เผ่า (ชีววิทยา)|เผ่า]] (tribe) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย '''-ae''' เช่น ในวงศ์ย่อย Arecoideae มีทั้งหมด 14 เผ่า คือ Areceae, Chamaedoreeae, Cocoseae, Euterpeae, Geonomateae
11,697

การแก้ไข