ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพลาไรเซชัน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== โพลาไรเซชันโดยการสะท้อน ==
 
เมื่อแสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิวตัวกลาง แสงที่สะท้อนอาจจะเป็นแสงไม่โพลาไรส์ หรือ แสงโพลาไรส์ก็ได้ ขึ้นกับมุมตกกระทบ สำหรับมุมตกกระทบ 0 องศา หรือ 90 องศา แสงสะท้อนจะเป็นแสงไม่โพลาไรส์ แต่จากการทดลองพบว่าที่มุมตกกระทบค่าหนึ่ง แสงสะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรส์สมบูรณ์ โดย อาจารย์ทิวากร ลิ้มตระกูล ผู้ศึกษาเรื่องโพลาไรซ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการมาสายเป็นเวลากว่า 25 ล้านปี....หรอ
 
== โพลาไรเซชันโดยการหักเห ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์