ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

*ประเภทบทละครร้อง ได้แก่ [[สาวเครือฟ้า]]
* ประเภทบทละครพูด ได้แก่ [[หัวใจนักรบ]]
* ประเภทบทละครพูดคำฉันท์ ได้แก่ [[มัทนะพาธา]]
* ประเภทความเรียงอธิบาย ได้แก่ [[พระราชพิธีสิบสองเดือน]]
* ประเภทบทละครพูดคำฉันท์ ได้แก่ [[มัทนะพาธา]]
* ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่ [[พระนลคำหลวง]]
* ประเภทกาพย์เห่เรือ ได้แก่ [[กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์]]
ผู้ใช้นิรนาม