ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเรียงลำดับแบบผสาน"

(→‎ขั้นตอนวิธี: ลบข้อความไม่จำเป็นออก)
ตัวอย่างการอิมพลิเมนต์ด้วย[[รหัสเทียม]] ทำการเรียงลำดับด้วยการโยนลิสต์ข้อมูลไปที่ฟังก์ชัน MergeSort ผลลัพธ์ที่ออกจากฟังก์ชันนั้นคือข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว
<source lang="c">
MergeSort (array AAssss) {
if (A.size == 0) return A
 
ผู้ใช้นิรนาม