ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์เยอรมนี–ไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== หนังสืออ่านเพิ่ม ==
*ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. “ปริทรรศน์เอกสารเกี่ยวกับสยามจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมนี: ข้อค้นพบและการตีความเอกสารแนวใหม่.” ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก.), '''70 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2: ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน'''. ม.ป.ท., 2558.
*ภาวรรณ เรืองศิลป์. “รายงานผลการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมนี: เอกสารเยอรมันว่าด้วยค่าครองชีพในประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2.” ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก.), '''70 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2: ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน'''. ม.ป.ท., 2558.
* [[หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย]]: ''History of the Thai-German relations (from the files of the Thai Embassy in Bonn and the German Ministry of Foreign Affairs)''. กรุงเทพฯ: เฉลิมนิจ 2521.
* Andreas Stoffers: ''Im Lande des weißen Elefanten: die Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand von den Anfängen bis 1962''. Deutsch-Thailändische Gesellschaft, Bonn 1995, ISBN 3923387210.
* Stefanie Rathje: ''Unternehmenskultur als Interkultur: Entwicklung und Gestaltung interkultureller Unternehmenskultur am Beispiel deutscher Unternehmen in Thailand''. Wissenschaft und Praxis, Sternenfels 2004, ISBN 978-3896732071.
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Commonscat|Relations of Germany and Thailand|ความสัมพันธ์เยอรมนี-ไทย}}
*[https://tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/17170/15474 คัททิยากร ศศิธรามาศ. “บทบาทของ ดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี พ.ศ. 2468-2475.” ''วารสารศิลปศาสตร์'' (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556), น. 50-61.]
*ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. “ปริทรรศน์เอกสารเกี่ยวกับสยามจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมนี: ข้อค้นพบและการตีความเอกสารแนวใหม่.” ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก.), '''70 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2: ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน'''. ม.ป.ท., 2558.
*ภาวรรณ เรืองศิลป์. “รายงานผลการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมนี: เอกสารเยอรมันว่าด้วยค่าครองชีพในประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2.” ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก.), '''70 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2: ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน'''. ม.ป.ท., 2558.
*[http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01-Laender/Thailand.html Auswärtiges Amt – Thailand] Daten zu den deutsch-thailändischen Beziehungen (engl.)
* Andreas Stoffers: ''Im Lande des weißen Elefanten: die Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand von den Anfängen bis 1962''. Deutsch-Thailändische Gesellschaft, Bonn 1995, ISBN 3923387210.
* [[หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย]]: ''History of the Thai-German relations (from the files of the Thai Embassy in Bonn and the German Ministry of Foreign Affairs)''. กรุงเทพฯ: เฉลิมนิจ 2521.
* Rudolf Baierl: "140 Years Peace : fundamental conditions for the commencement of German-Thai amity". ''5th Asia Pacific Forum 2003''. Als pdf unter http://public.beuth-hochschule.de/~baierl/Thai/A4Thai_Deut_Peace.pdf (letzter Zugriff am 10. November 2010).
* Stefanie Rathje: ''Unternehmenskultur als Interkultur: Entwicklung und Gestaltung interkultureller Unternehmenskultur am Beispiel deutscher Unternehmen in Thailand''. Wissenschaft und Praxis, Sternenfels 2004, ISBN 978-3896732071.
 
[[หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย]]
160,392

การแก้ไข