ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระดาษชำระ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้บันทึกไว้ว่า ชนชาติแรกที่นำกระดาษมาใช้เพื่อการนี้ ได้แก่ ชาวจีน มีหลักฐานว่าชาวจีนมีการใช้กระดาษเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ราว 200 ปีก่อนคริสตกาล และได้นำกระดาษมาเป็นกระดาษชำระราว คริสต์ศตวรรษที่ 600<ref name="needham volume 4 part 1 122-123">Needham, Volume 5, Part 1, 122-123</ref> ว่ากันว่า บุคคลที่มีดำริให้มีการใช้กระดาษชำระนี้ ได้แก่ องค์จักรพรรดิ<ref name="http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html">http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html</ref> มีหลักฐานที่บันทึกไว้ว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ยุคราชวงศ์หมิง ([[ค.ศ. 1368]] - [[ค.ศ. 1644]]) องค์จักรพรรดิจีน ได้มีรับสั่งให้มีการผลิตกระดาษชำระเพื่อใช้ภายในพระราชวัง มีขนาดกว้าง 2 ฟุต ยาว 3 ฟุต<ref name="http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html">http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html</ref> และมีการใช้น้ำหอมปรุงกลิ่นให้แก่กระดาษชำระเหล่านั้นอีกด้วย<ref name="needham volume 4 part 1 122-123">Needham, Volume 5, Part 1, 122-123</ref> มีบันทึกว่า ในปี [[ค.ศ. 1393]] เพียงปีเดียว มีการผลิตกระดาษชำระเพื่อใช้ในพระราชวังถึง 15,000 ชิ้น และมีการผลิตกระดาษชำระเพื่อใช้ในกรุงนานกิง (เมืองหลวงในขณะนั้น) ถึง 720,000 ชิ้น<ref name="needham volume 4 part 1 122-123">Needham, Volume 5, Part 1, 122-123</ref> โดยในยุคนั้น กระดาษชำระผลิตออกมาเป็นแผ่นเรียบธรรมดา
By:ฝนไงจะใครล่ะ
 
งานเขียนของ François Rabelais นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่ 16 ได้กล่าวไว้ในบทประพันธ์ของเขาเรื่อง ''Gargantua and Pantagruel'' เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ชาวยุโรปได้มีการใช้กระดาษ เพื่อทำความสะอาดภายหลังการปลดทุกข์ในยุคนั้น{{อ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม