ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพิธีการทูต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สะกด
(สะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)|กระทรวงการต่างประเทศ]]
| ลูกสังกัด_1 =
| เอกสารหลัก_1=
}}
'''กรมพิธีการทูต''' มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และ[[ความคุ้มกันทางการทูต]]เพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทย
 
==ภารกิจ และหน้าที่==
*ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์