ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย | หมายเลข = 243 | ชื่อ = ถนนมิตรภาพ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย | หมายเลข = 243 | ชื่อ = ถนนมิตรภาพ...)
(ไม่แตกต่าง)