ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย"

แก้ไขเล็กน้อย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขเล็กน้อย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระบรมนามาภิไธย = ฟิโอดอร์ อีวาโนวิช
| พระปรมาภิไธย = ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย
| วันพระราชสมภพ = [[31 พฤษภาคม]] [[ค.ศ.1557]]
| วันสวรรคต = [[16/17 มกราคม ]] [[ค.ศ.1598]]
| พระอิสริยยศ = ซาร์แห่งรัสเซีย
| พระราชบิดา = [[ซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย]]
9,555

การแก้ไข