Difference between revisions of "นครรัฐวาติกัน"

Jump to navigation Jump to search
(→‎ภูมิศาสตร์: เพิ่มเนื้อหา)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ประเทศนี้เป็นประเทศที่เล็กมาก ไม่มีพื้นที่ออกไปยันยังทะเล มีพื้นที่ประมาณแค่2กิโลเมตรกว่าๆ ประชากรค่อนข้างน้อยมาก
 
== เศรษฐกิจ ==
Anonymous user

Navigation menu