ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || มุขนายกยาโกเบ [[แจง เกิดสว่าง]] || [[ผู้แทนพระสันตะปาปา]] || ค.ศ. 1945 ||ค.ศ. 1952
|-
| 2 || มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ [[สงวน สุวรรณศรี]]|| [[ผู้แทนพระสันตะปาปา]]<br/ >[[มุขนายกประจำมุขมณฑล]] || ค.ศ. 1953<br/ >ค.ศ. 1965 || ค.ศ. 1965<br/ >ค.ศ. 1970
|-
| 3 || มุขนายกลอเรนซ์ [[เทียนชัย สมานจิต]] || [[มุขนายกประจำมุขมณฑล]] || ค.ศ. 1971 || ค.ศ.2009
|-
| 4 || มุขนายกซิลวีโอ [[สิริพงษ์ จรัสศรี]] || [[มุขนายกประจำมุขมณฑล]] || ค.ศ. 2009 || ยังอยู่ในตำแหน่ง
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์