ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

* '''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช''' (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 — 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
* '''สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช''' (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 — 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489)
* '''สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช''' (9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/054/439.PDF</ref>
* '''พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร''' (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 — 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
 
5,630

การแก้ไข