ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
*ประพันธ์ทำนอง เพลงเถลิงศก
*ริเริ่มสร้าง [[เพลงไทยประสานเสียง]] (Thai Music Harmony) สำหรับการบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดุริยางค์สากล โดยเคาะระนาดเทียบเสียงโน้ตสากลทุกตัวเพื่อให้เสียงตรงต้นฉบับเพลงไทยเดิมอย่างไม่ผิดเพี้ยน '''เป็นเอกลักษณ์ของเพลงไทยเดิมที่บรรเลงด้วย[[วงดุริยางค์สากล]] [[กรมศิลปากร]]'''
*ประพันธ์เพลงไทยประสานเสียงเพลง ศรีอยุธยา ประกอบภาพยนตร์ เรื่อง [[พระเจ้าช้างเผือก]] (2484) บทและอำนวยการสร้างโดย [[นายปรีดี พนมยงค์]] , [[บ้านไร่นาเรา]] (2485) ของกองภาพยนตร์[[กองทัพอากาศ]] ทุ่งมหาเมฆ
*เรียบเรียงทำนองเพลงไทยประสานเสียง ได้แก่ [[แขกเชิญเจ้า]] ,[[ปฐม]] ,[[ต้นบรเทศ]] ,[[ขับไม้บัณเฑาะว์]] ,[[พม่ารำขวาน]] ,[[ธรณีกรรแสง]]/พสุธากรรแสง ,[[พม่าประเทศ]] ฯลฯ รวมทั้งเพลงประกอบการแสดง /ละครเวที
*เรียบเรียงตำราวิชาดนตรีสากลเป็นภาษาไทย เช่นทฤษฎีการดนตรีตอนต้น การประสานเสียงเบื้องต้น รวมทั้ง ตำราประสานเสียง 3 เล่มจบ
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์