ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

จัดหมวดหมู่ข้อมูลใหม่
(เพิ่มประวัติความเป็นมา)
(จัดหมวดหมู่ข้อมูลใหม่)
ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัคร และการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความมเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ '''สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง'''
 
== พันธกิจ ==
'''  " สร้างคน "  '''เราสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ อาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี ปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้าง คนจึงเป็นต้นทางของการ แก้ปัญหาสังคม
 
 
== ประวัติความเป็นมา ==
มูลนิธิกระจกเงา (อังกฤษ: The Mirror Foundation)   เริ่มต้นจากการรวมตัวทำกิจกรรมของคนหนุ่มสาวจำนวน 5 คน ในปลายปี 2534 ซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื่อง  โดยในขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา ได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง" ในปี 2535 และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิกระจกเงา ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.  2547 โดยมูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำหน้าที่เป็นเงาในการสะท้อนปัญหาเพื่อร่วมพัฒนาสังคมในหลายด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัคร และการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท
 
ในปี พ.ศ.2540 ได้มีการย้ายที่ทำการจากกรุงเทพไปจังหวัดเชียงรายและเริ่มต้นการทำงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง อ้นอันเป็นที่มาของการทำงานด้านการพัฒนาชนบทขององค์กร จนกระทั่ง พ.ศ.2546 ได้เปิดสำนักงานเพิ่มอีกแห่งที่กรุงเทพ
 
'''มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย''' ({{lang-en|The Mirror Foundation}}) เป็น[[องค์การพัฒนาเอกชน]] ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในตำบลแม่ยาวของ[[จังหวัดเชียงราย]] โดยจุดมุ่งหมายขององค์กรคือการช่วย[[ชาวเขา (ประเทศไทย)|ชาวเขา]]รอบๆ พื้นที่ ที่มีปัญหาอย่างเช่น ด้านสัญชาติ, ยาเสพติด, การกัดกร่อนทางวัฒนธรรม รวมถึงการค้ามนุษย์ของเด็กและสตรีผ่านทางหลายโครงการ มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 และดำเนินการมากว่า 15 ปีในการส่งเสริมสิทธิของชาวเขากับเว็บไซต์ บ้านนอก.คอม โดยได้มีการรับอาสาสมัครในท้องถิ่นและเงินบริจาคเพื่อออกเดินทางไปช่วยเหลือที่หมู่บ้านของชาวเขา
ปัจจุบันโครงการที่เป็นที่รู้จักของมูลนิธิกระจกเงาได้แก่ ศูนย์ข้อมูลคนหาย , ครูบ้านนอก , โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
องค์การกับเว็บไซต์นี้ เป็นหนึ่งในส่วนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย ตามหนังสือ ''Empowering Marginal Communities with Information Networking'' ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีการกล่าวถึงตัวอย่างของการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพสำหรับการ "ส่งเสริมบุคคลชาวพื้นเมืองให้สามารถเข้าถึงเวทีทางการเมือง และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบุคคลชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นปัญหาในระดับชาติ"<ref name="Empowering">{{cite book | first = Hakikur | last = Rahman | title = Empowering Marginal Communities with Information Networking | publisher = Idea Group Inc | year = 2006 | isbn = 1591406994 | url = http://books.google.com/books?id=RLdtjVz370EC&pg=PA138&dq=%22The+Mirror+Art+Group%22&client=firefox-a | page = 138}}</ref> พ.ศ. 2544 หนังสือ ''Towards Financial Self-reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South'' ได้นำเสนอองค์กรนี้เป็นกรณีศึกษาในการระดมทรัพยากรสำหรับการพัฒนาชุมชนผ่านทางอินเทอร์เน็ต<ref>{{cite book | last = Holloway | first = Richard | title = Towards Financial Self-reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South | publisher = Earthscan | year = 2001 | isbn = 1853837733 | page = 147 | url = http://books.google.com/books?id=5OykBupN3DgC&pg=PA147&dq=%22Mirror+Arts+Group%22#PPA147,M1}}</ref>
== ที่อยู่สำนักงาน ==
'''มูลนิธิกระจกเงา''' ปัจจุบันมีสองสำนักงาน คือ <br>
1.มูลนิธิกระจกเงาเชียงราย ตั้งอยู่ บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย <br>
2.มูลนิธิกระจกเงากรุงเทพ ตั้งอยู่ ซอยวิภาวดี 62 แยก4-7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
ปี พ.ศ.2546 ได้เปิดสำนักงานเพิ่มอีกแห่งที่กรุงเทพ
'''มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย''' ({{lang-en|The Mirror Foundation}}) เป็น[[องค์การพัฒนาเอกชน]] ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในตำบลแม่ยาวของ[[จังหวัดเชียงราย]] โดยจุดมุ่งหมายขององค์กรคือการช่วย[[ชาวเขา (ประเทศไทย)|ชาวเขา]]รอบๆ พื้นที่ ที่มีปัญหาอย่างเช่น ด้านสัญชาติ, ยาเสพติด, การกัดกร่อนทางวัฒนธรรม รวมถึงการค้ามนุษย์ของเด็กและสตรีผ่านทางหลายโครงการ มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 และดำเนินการมากว่า 15 ปีในการส่งเสริมสิทธิของชาวเขากับเว็บไซต์ บ้านนอก.คอม โดยได้มีการรับอาสาสมัครในท้องถิ่นและเงินบริจาคเพื่อออกเดินทางไปช่วยเหลือที่หมู่บ้านของชาวเขา
 
ปัจจุบันโครงการที่เป็นที่รู้จักของมูลนิธิกระจกเงาได้แก่ ศูนย์ข้อมูลคนหาย , ครูบ้านนอก, โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง, โครงการผู้ป่วยข้างถนน ฯลฯ
องค์การกับเว็บไซต์นี้ เป็นหนึ่งในส่วนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย ตามหนังสือ ''Empowering Marginal Communities with Information Networking'' ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีการกล่าวถึงตัวอย่างของการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพสำหรับการ "ส่งเสริมบุคคลชาวพื้นเมืองให้สามารถเข้าถึงเวทีทางการเมือง และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบุคคลชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นปัญหาในระดับชาติ"<ref name=Empowering>{{cite book | first = Hakikur | last = Rahman | title = Empowering Marginal Communities with Information Networking | publisher = Idea Group Inc | year = 2006 | isbn = 1591406994 | url = http://books.google.com/books?id=RLdtjVz370EC&pg=PA138&dq=%22The+Mirror+Art+Group%22&client=firefox-a | page = 138}}</ref> พ.ศ. 2544 หนังสือ ''Towards Financial Self-reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South'' ได้นำเสนอองค์กรนี้เป็นกรณีศึกษาในการระดมทรัพยากรสำหรับการพัฒนาชุมชนผ่านทางอินเทอร์เน็ต<ref>{{cite book | last = Holloway | first = Richard | title = Towards Financial Self-reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South | publisher = Earthscan | year = 2001 | isbn = 1853837733 | page = 147 | url = http://books.google.com/books?id=5OykBupN3DgC&pg=PA147&dq=%22Mirror+Arts+Group%22#PPA147,M1}}</ref>
 
== ที่อยู่สำนักงาน ==
'''มูลนิธิกระจกเงา''' ปัจจุบันมี 2 สำนักงาน คือ <br>1.มูลนิธิกระจกเงาเชียงราย ตั้งอยู่ บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย <br>2.มูลนิธิกระจกเงากรุงเทพ ตั้งอยู่ ซอยวิภาวดี 62 แยก4-7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
== โครงการภายใต้สำนักงานเชียงราย ==
โครงการที่ดำเนินการของมูลนิธิประกอบด้วย การช่วยเป็นสื่อกลางในการยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยระหว่างชาวเขากับรัฐบาล<ref>{{cite news | last = Silp | first = Sai | title = Proposals seek changes to Thai citizenship law | work = [[The Irrawaddy]] | url = http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=6338 | date = 2006-11-15 | accessdate = 2008-10-26}}</ref><ref>{{cite news | last = Macan-Markar | first = Marwaan | title = Thailand: Native hill tribes lack basic rights of other Thais | work = Inter Press Service English News Wire |url = http://www.highbeam.com/doc/1P1-51966412.html | date = 2002-04-10 | accessdate = 2008-10-26}}</ref> โดยพยายามค้นหาและรวบรวมบุคคลสูญหาย ซึ่งหลายคนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จากใครบางคนที่พวกเขารัก<ref>{{cite news | last = Hongthong | first = Pennapa | title = The fight to rescue those who've disappeared | work = [[The Nation (Thailand)|The Nation]] | url = http://nationmultimedia.com/2008/05/08/national/national_30072485.php | date = 2008-05-08 | accessdate = 2008-10-26}}</ref> และการสร้างความตระหนักถึงการค้ามนุษย์ดังกล่าว โครงการต่อต้านการค้าเด็กและสตรีจึงทำการช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นี้ รวมทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการให้เงินขอทานอาจเป็นการเติมเชื้อเพลิงทางอาชญากรรม เนื่องด้วยเด็กขอทานจำนวนมากถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้แสวงประโยชน์จากเด็กเพื่อประโยชน์ของตนเอง<ref>{{cite web | last = Xiaodan | first = Du | title = Migrant workers and trafficking (III) : Human trafficking in Asia | work = CCTV International | url = http://www.cctv.com/program/asiatoday/20070123/105508.shtml | date = 2007-01-20 | accessdate = 2008-10-26}}</ref><ref>{{cite news | last = Staff | title = Cash hand-outs 'only fuel crime, trafficking'. | work = [[Bangkok Post]] | date = 2005-02-26 | accessdate = 2008-10-26 | url = http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-18911731_ITM}}</ref> มูลนิธิได้ทำงานในโครงการด้านไอซีที ด้วยการสอนทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่ชาวเขาท้องถิ่นทั่วภูมิภาคเชียงราย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิในปี พ.ศ. 2547 อีกด้วย<ref>{{cite web | last = Abennet | title = Microsoft battles slavery in Asia | work = IT World | url = http://www.itworld.com/060616msbattlesslavery | date = 2006-06-16 | accessdate = 2008-10-26}}</ref> และทางมูลนิธิยังทำโครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่บ้านจะแลและพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า ผ่านทางเว็บไซต์ www.hilltribe.org ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนเรือในการรักษาวัฒนธรรมของชาวเขาสู่อนาคตต่อไป<ref>{{cite news | last = Chinvarakorn | first = Vasana | title = We Care: The Living Museum | work = Bangkok Post | url = http://www.sri.cmu.ac.th/ethnic/en/page.php?id=702&tid=1027&type=13 | date = 2007-06-02 | accessdate = 2008-10-26}}</ref>
 
16

การแก้ไข