ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเขียนโปรแกรม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง ===
นอกจากนี้ยังมี[[นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง]] ที่ไม่นิยมพัฒนาตัวเอง มีความรู้เบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมได้ แต่ไม่สามารถบำรุงรักษาโค้ดที่เขียน หรือทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ มักจะโอดครวญว่าตนเองเป็นกรรมกรซอฟต์แวร์ แต่จริงๆแล้วควรไปทำงานอื่นเช่น เป็น AE 5555
 
==== สิ่งที่นักเขียนโปรแกรมตลาดล่างมักจะทำ ====
ผู้ใช้นิรนาม