ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเขียนโปรแกรม"

เพิ่มโปรแกรมเมอร์ตลาดล่าง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เพิ่มโปรแกรมเมอร์ตลาดล่าง)
'''นักเขียนโปรแกรม''' หรือ '''โปรแกรมเมอร์''' ({{lang-en|programmer}}) มีหน้าที่หลักคือ[[การเขียนโปรแกรม|การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์]] ซึ่งนักเขียนโปรแกรมสามารถหมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการโปรแกรมเฉพาะด้าน หรือผู้ที่สามารถเขียนรหัสซอฟต์แวร์ได้หลากหลายข้อมุล
 
นอกจากนี้ยังมี[[นักเขียนโปรแกรมตลาดล่าง]] ที่ไม่นิยมพัฒนาตัวเอง มีความรู้เบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมได้ แต่ไม่สามารถบำรุงรักษาโค้ดที่เขียน หรือทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ มักจะโอดครวญว่าตนเองเป็นกรรมกรซอฟต์แวร์
 
[[เอดา ไบรอน]]ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก เพราะเป็นคนแรกที่สามารถนำ[[ขั้นตอนวิธี]] มาเรียบเรียงเป็น[[ชุดคำสั่ง]] ให้แก่เครื่องคำนวณได้ในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้นิรนาม