ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยคม (บริษัท)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ''' (Thaicom Public Company Limited) เดิมชื่อ '''บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)''' (Shin Satellite Public Company Limited) เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของประเทศไทยที่เป็นผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมเชิงพาณิชย์ ได้รับสัมปทานจาก[[กระทรวงคมนาคม]] (ปัจจุบันอำนาจการดูแลสัญญาถูกโอนไปยัง [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]) ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อดำเนินการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงบริหารงานโครงการ[[ดาวเทียมไทยคม]]ภายใต้ข้อตกลงแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)
 
"ไทยคม" (Thaicom) เป็นชื่อที่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นชื่อของดาวเทียม ซึ่งมาจากคำว่า "ไทยคมนาคม" และ "Thai Communications" ในภาษาอังกฤษ<ref>https://www.youtube.com/watch?v=zyydbtSEDLM ในหลวง ร.9 เสด็จพิธีเปิดสถานีดาวเทียมไทยคม 4-5</ref>
 
== เหตุการณ์สำคัญ ==
ผู้ใช้นิรนาม