ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 212/2561)
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
| students = 2,297288 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25602561)}}<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1013270192&Area_CODE=101704 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี </ref>
| head_name = ผู้อำนวยการ
| head = -
| head = นายนฤภพ ขันทับไทย
| motto = '''ปรัชญา'''<br/>ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม<br/>'''คติพจน์'''<br/>วิริเยน ทุกขมัจเจติ<br/>คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
| song = มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
858

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์