ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| 8 พฤศจิกายน 2546
| 11 มีนาคม 2548
| rowspan="3" | [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| [[ประชา มาลีนนท์]]
| 11 มีนาคม 2548
| 2 สิงหาคม 2548
| ไทยรักไทย
| rowspan=2 | [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]<br/>{{small|(ยศในขณะนั้น)}}<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55|ครม.55]])}}
|-
| 2 สิงหาคม 2548
| 19 กันยายน 2549
| ไทยรักไทย
|-
| colspan="3" | [[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]
4,665

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์